Управління проектами, будівлі та будівельні матеріали

 • Громова Олена Вячеславівна
  Громова Олена Вячеславівна

  В.о. зав. кафедри, кандидат технічних наук, доцент

  Основні напрямки наукової діяльності: підвищення адгезійних властивостей ремонтних матеріалів, проектування складів бетонів для специфічних умов експлуатації

 • Гненний Олег Миколайович
  Гненний Олег Миколайович

  Доктор технічних наук, професор

  Основні напрямки наукової діяльності: проблеми економіки транспорту

 • Пшінько Олександр Миколайович
  Пшінько Олександр Миколайович

  Доктор технічних наук, професор,, науковий керівник ГНДЛ «Матеріали та будівлі для залізничного транспорту»

  Основні напрямки наукової діяльності: технологія і організація ремонтно-відновлювальних робіт на об’єктах транспортної інфраструктури

 • Гордєєва Інна Олександрівна
  Гордєєва Інна Олександрівна

  Кандидат технічних наук, доцент

  Основні напрямки наукової діяльності: управління інноваційни-ми проектами та програ-мами. Управління проектами в сфері енергоменеджмен-ту та енергоаудиту

 • Жижко Костянтин Вікторович
  Жижко Костянтин Вікторович

  Кандидат технічних наук, доцент

  Основні напрямки наукової діяльності: зовнішньо-торгівельний баланс.Моделі та методи реалізації міжнародних проектів

 • Задоя Вячеслав Олександрович
  Задоя Вячеслав Олександрович

  Кандидат технічних наук, доцент

  Основні напрямки наукової діяльності: управління проектами підвищення ефективності залізничних та пасажирських перевезень

 • Зінкевич Андрій Миколайович
  Зінкевич Андрій Миколайович

  Кандидат технічних наук, доцент, зав. ГНДЛ «Ма-теріали та будів-лі для залізнич-ного транспорту»

  Основні напрямки наукової діяльності: відновлення експлуата-ційної придатності залі-зобетонних конструкцій

 • Мозолевич Григорій Якович
  Мозолевич Григорій Якович

  Кандидат технічних наук, доцент

  Основні напрямки наукової діяльності: Управління проектами на залізничному транс-порті. Управління проектами в сфері енергоменеджменту та енергоаудиту

 • Руденко Дмитро Вікторович
  Руденко Дмитро Вікторович

  Кандидат технічних наук, доцент

  Основні напрямки наукової діяльності: фізико-хімічні основи технології модифікованого бетону для споруд спеціального призначення, управління процесами структуроутворення модифікованої цементної системи

 • Худенко Валерій Федорович
  Худенко Валерій Федорович

  Кандидат технічних наук, доцент

  Основні напрямки наукової діяльності: проектування будівель вокзалів та удосконалення конструкцій

 • Леоненко Ольга Валеріївна
  Леоненко Ольга Валеріївна

  Cтарший викладач

  Основні напрямки наукової діяльності: управління проектами та організація будівництва

 • Пристинська Ольга Миколаївна
  Пристинська Ольга Миколаївна

  Завідувач лабораторією, старший викладач

  Основні напрямки наукової діяльності: направлена модифікація властивостей бетонів і розчинів для ремонтно-будівельних робіт

 • Ярош Ольга Миколаївна
  Ярош Ольга Миколаївна

  Провідний інженер

  Основні напрямки наукової діяльності: архітектурно-композиційне оформлення будівель вокзалів

 • Афанасьєва Тетяна Іванівна
  Афанасьєва Тетяна Іванівна

  Старший лаборант

  Основні напрямки наукової діяльності: модифікація сухих сумішей добавками