Управління проектами, будівлі та будівельні матеріали

Історія розвитку кафедри “Управління проектами, будівлі і будівельні матеріали”

Одна із старіших кафедр інституту кафедра “Будівельних матеріалів” була заснована в 1931 році. Очолив кафедру доцент Мореходов. Вже в 1933 році при кафедрі започатковується цементна лабораторія, яку у 1935 році перейменовують у лабораторію “Випробування матеріалів”. У цей період кафедра і лабораторія проводить дослідницьку та педагогічну роботу.

Війна перервала цю діяльність, але вже в 1945 році кафедра і дослідницька лабораторія починають свою роботу. Очолює її Мещеряков Василь Михайлович, який одночасно керує відбудовними роботами інституту.

                                                                                                                    

                                                                                                                                         Мещеряков В.М.,

                                                                                                               к.т.н., доцент, очолював кафедру 1945-1969 рр.

У 1952 році В.М. Мещеряков захищає кандидатську дисертацію. У наступні роки на кафедру приходить випускниця інституту В.Г. Зазімко. Працюючи асистентом, вона веде науково-дослідну роботу з високочастотних режимів вібраційного ущільнення бетонних сумішей. У1962 році В.Г. Зазімко захищає кандидатську дисертацію з цієї теми.

У 1969 році на кафедру приходить молодий кандидат технічних наук, доцент Б.В. Гусєв. Разом із В.Г. Зазімко вони організовують госпрозрахункову лабораторію “Технологія бетонів”. У цьому ж році в очну аспірантуру до ХІІТу направляється випускник ДІІТу Є.І. Волков. У лабораторію і на кафедру приходять молоді кадри Б.С. Макаров, О.М. Пшінько, В.П. Лисняк, Ю.Л. Заяць, М.І. Нетеса, В.П. Майко. Ведуться науково-дослідні роботи з основних напрямків удосконалення технології виготовлення бетонних і залізобетонних виробів, які одержали визнання в Москві та Києві. Так, роботи з поліпшення якості і технології виробництва залізобетонних віброгідропресованих труб нагороджені медалями ВДНГ СРСР.

Колективом лабораторії розробляються основні принципи ущільнення бетонних сумішей. Ведуться роботи з модифікації властивостей бетону добавками.

У 1973 році Б.В. Гусєв очолив кафедру, але цьому ж році його запрошують на роботу в Москву з цього періоду кафедру очолила В.Г. Зазімко, а лабораторією продовжує керувати Б.В. Гусєв.

 

           

                                                   Гусєв Б.Г., д.т.н., професор,

                        очолював кафедру «Будівельні матеріали» у 1973 році

            Зазімко В.Г., д.т.н., професор,

       очолювала кафедру «Будівельні матеріали» з 1979-1994 рр.

У 1975 році почато видання збірників праць кафедри “Будівельні матеріали” і НІЛ “Технологія бетонів”. Активно працюють над докторськими дисертаціями    Б.В. Гусєв і В.Г. Зазімко, а над кандидатськими дисертаціями – Ю.Л. Заяць, М.І. Нетеса, О.М. Пшінько, В.П. Лисняк, В.П. Майко.

Роботи Б.В. Гусєва, В.Г. Зазімко, Ю.Л. Зайця, О.М. Пшінько дозволили обґрунтувати низькочастотні режими ущільнення залізобетонних виробів і видати рекомендації з оптимальних режимів віброущільнення бетонної суміші для розробників низькочастотних асиметричних віброплощадок.

Впровадження нової технології і переозброєння заводів ЖБІ міст Дніпропетровська і Москви низькочастотними віброплощадками дозволило поліпшити умови праці робітників і знизити собівартість продукції, що підтверджується нагородами ВДНГ СРСР усіх ступенів.

У 1978 році докторську дисертацію захищає Б.В. Гусєв, кандидатські дисертації захищають Ю.Л. Заяць і М.І. Нетеса, а через рік захищається О.М. Пшінько.

У цей час Б.В. Гусєв очолив наукову політику в найбільшому об’єднанні КТБ “Мосоргстройматериалы” у місті Москві. До складу цього об’єднання входять більш ніж сто підприємств будівельних матеріалів. Проте він продовжує керувати науковими дослідженнями кафедри. Впровадженні ним розробки нових методів формування збірних залізобетонних виробів на підприємствах будівельної індустрії міста Москви були визнані гідними Державної премії СРСР у 1979 році.

Під керівництвом Б.В. Гусєва і В.Г. Зазімко над кандидатськими дисертаціями продовжують працювати В.П. Лисняк, О.Ю. Павлов, В.П. Майко, А.Ф. Масляєв, Є.К. Шубін, А.С. Петров, Т.Є. Грибкова, В.А. Черних. Всі вони успішно завершують свої роботи і захищають кандидатські дисертації в вчених радах міст Дніпропетровська, Москви, Ленінграда, Харкова.

                                                                      

                                                                                                                     Науковий колектив кафедри 80-х років

 

           

Макаров Борис Семенович,

к.т.н., доцент, працював на кафедрі з 1966 року

              

Лисняк Володимир Петрович,

к.т.н., доцент, працював на кафедрі з

1966 року

 

У 1984 році докторську дисертацію захищає В.Г. Зазімко.

У 1987 році об’єднуються дві кафедри “Будівельні матеріали” та кафедра “Будівлі”, якою на той час керував доц. Ковальов О.П. Кафедра отримує нову назву “Будівлі та будівельні матеріали” і її продовжує очолювати проф. В.Г. Зазімко.

Кафедра “Будівлі” була заснована у 1971 році. По 1979 рік кафедру очолював доцент І.Р. Заіченко, а з 1979 по 1987 роки до часу з’єднання кафедри з кафедрою “Будівельних матеріалів” очолював доцент О.П. Ковальов. На кафедрі працювали доцент Ф.Н. Дєрябін, доцент М.І. Ликов, старший викладач Н.І. Скрутковська, старший викладач М.Е. Кірейко.

Кафедра “Будівлі” продовження багатьох років (1974-1991р.р.) проводила науково-дослідні роботи за держбюджетними та госпдоговірними темами для Придніпровської, Одесько-Кішиневської (пізніше Одеська), Молдавської і Південо-західної залізниць.

В 80-х роках кафедра приймала участь в науково-дослідній роботі сумісно з кафедрою ПЦБ ВЗИИТа для пасажирського Главка МПС СССР.

Головною задачею роботи – створення рекомендацій із архитектурно-будівельних реконструкції вокзалів різної місткості (від малих до великих) і інших об'єктів забудови ліній залізниць для покращання умов з функціонально-технологічної роботи, підвищення рівня архітектурного і інженерного благоустрою об'єктів, їх технічного стану, підвищення рівня комфорту пасажирів та робітників транспорту, для формування нового художнього вигляду забудови, який відповідає сучасним вимогам.

Значна частина розробок кафедри була запроваджена при виконанні робіт з реконструкції на лініях залізниць України і Молдови.

                                                                                                    

Заіченко І.Р.,

к.т.н., доцент, очолював кафедру «Будівлі» з 1971 по 1979 рік

                                                                                                    

Ковальов О.П.,

 к.т.н., доцент, очолював кафедру «Будівлі» з 1979 по 1987 рік

Проекти кафедри експонувалися на ВДНГ СРСР і були нагороджені золотою та срібною медалями. У 80-х рр. доценти кафедри Морозов Е.О. і Худенко В.Ф. перемогли в республіканському конкурсі реконструкції центрального залізничного вокзалу ст. Дніпропетровськ.

Морозов Євген Олексійович,

старший викладач, працював на кафедрі з 1973 року

Худенко Валерій Федорович,

к.т.н., доцент, працює на кафедрі з 1975 року

Кафедра “Будівлі та будівельні матеріали” продовжує дослідження структури по теорії міцності бетонів на їхніх моделях, що значно реальніше, ніж застосовані раніше методи і відображують дійсну структуру важких і легких бетонів. Із застосуванням сучасного апарата теорії пружності й ефективних ЕОМ визначений вплив найважливіших фізико-механічних характеристик компонентів структури, у тому числі її дефектів, на напружено-деформований стан, що виникає у бетонах при різноманітних експлуатаційних впливах. Із використанням ітераційних методів зі спеціально розроблених методик визначено вплив виникаючої концентрації напружень і деформацій у бетонах на послідовність розвитку мікро- і макротріщиноутворення.

За результатами цих досліджень розроблені конкретні вимоги до технологічних процесів, що забезпечить знижену концентрацію напружень і деформацій у бетонах, отже, більш ефективне використання його компонентів при тривалій безвідмовній експлуатації конструкцій з бетонів.

Розроблено також рекомендації з використання вторинних продуктів промисловості, що дозволили забезпечити більш високу ефективність використання цементу. У такий спосіб можливо вирішувати дві найважливіші для України проблеми – економічну за рахунок утилізації в бетонах забруднюючих навколишнє середовище промислових відходів і енергетичну за рахунок економії найбільше енергоємної складової бетонів – цементу.

З 1994 року кафедру очолює професор О.М. Пшінько. Він продовжує науково-дослідні та госпдоговірні роботи у напрямку удосконалення технології бетонів. У даний час кафедра успішно вирішує актуальні завдання для України з ремонту та реставрації підводних частин гідротехнічних споруд та тунелів.

                                                                                    

Пшінько О.М., д.т.н., професор

(завідувач кафедри 1994-2015 рр.)

Одночасно продовжується робота по підготовці наукових кадрів для кафедри і університету. Під керівництвом О.М. Пшінько (з 1985 року) підготовлено 16 дисертаційних робіт, з них – 2 доктора технічних наук; 14 кандидатів технічних наук. В період з 2001 по 2003 рік захищають дисертації Краснюк А.В. та Громова О.В., а у 2005 році – Зінкевич А.М.

                                                                

Склад ГНДЛ «Матеріали та будівлі для залізничного транспорту»

2000 року, зліва направо: аспіранти Краснюк А.В. та Громова О.В., доц. Лисняк В.П., Ярош О.М., знизу: асистенти Афанасьєва Т.І. та Пристинська О.М.

На даний час професор Пшінько О.М. є науковим керівником 1 докторанта (Руденко Д.В. – з 01.12.2015 року), 1 аспіранта денної форми навчання (Дєєва-Децюра І.О. – з 01.12.2015 року) та 1 аспіранта безвідривної форми навчання (Леоненко О.В. – з 01.12.2013 року).

                                                    

Склад кафедри до 2013 року, зліво направо:

доц. Громова О.В., ст. викл. Морозов Є.О., доц. Лисняк В.П., ст. лаб. Афанасьєва Т.І., доц. Худенко В.Ф., ст. викл. Пристинська О.М., ст. викл. Леоненко О.В., доц. Сальникова І.В., ас. Пристинська В.В., доц. Зінкевич А.М., пров. інж. Ярош О.М.

З 15 травня 2015 року наказом ректора виконуючим обов’язки завідувача кафедри призначена к.т.н., доцент кафедри Громова Олена Вячеславівна, яка продовжує традиції наукової школи професора Пшінько О.М. і спрямовує кафедру на розвиток якості навчання і наукових досягнень в галузі управління проектами, будівельного матеріалознавства і архітектурного мистецтва.

                                                                                                 

Громова Олена Вячеславівна,

к.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри з 2015 року

 

Методична робота

Викладачами кафедри самостійно або у складі авторських колективів створені монографії, навчальні посібники, методичні вказівки.

З дисциплін "Будівельне матеріалознавство" та "Матеріалознавство та технологія матеріалів" для студентів спеціальностей "Промислове та цивільне будівництво", "Водопостачання та водні ресурси", "Мости та транспортні тунелі" та "Залізничні споруди та колійне господарство" викладачами кафедри підготовлена така навчально-методична література:

 1. Лівінський О.М., Пшінько О.М., Савицький М.В. та ін. Підручник. Будівельні матеріали та вироби. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2014.
 2. Пшінько О.М., Краснюк А.В.,Пунагін В.В., Громова О.В. Підручник. Будівельне матеріалознавство на транспорті. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2010.
 3. Пшінько О.М., Зінкевич А.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. "Дрібні та крупні заповнювачі для важкого бетону". – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2007.
 4. Пшінько О.М., Зінкевич А.М., Лисняк В.П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. "Розрахунок складу бетону. Визначення міцності бетону за контрольними зразками та неруйнівними методами". Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2007.
 5. Пшінько О.М., Громова О.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Розділ "Неорганічні в’яжучі речовини" – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2007.
 6. Пшінько О.М., Громова О.В., Лисняк В.П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Розділ "Неорганічні в’яжучі речовини" "Гіпсові в’яжучі речовини" – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2006.
 7. Пшінько О.М., Громова О.В., Лисняк В.П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Розділ "Природні кам’яні матеріали" – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2006.
 8. Пшінько О.М., Макаров Б.С., Пристинська О.М. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи №1 для студентів будівельних спеціальностей заочної форми навчання – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2005.
 9. Зазимко В.Г., Макаров Б.С., Лисняк В.П. Примеры и задачи по курсу "Строительные материалы". Методические рекомендации для студентов - заочников строительных специальностей. – Днепропетровск: ДИИТ, 1990.
 10. Зазимко В.Г., Макаров Б.С., Лисняк В.П. Методические указания к лабораторным работам по курсу "Строительные материалы". Раздел "Бетоны". Для студентов строительных специальностей. – Днепропетровск: ДИИТ, 1989.
 11. Нетеса Н.И., Макаров Б.С., Масляев А.Ф., Лисняк В.П., Шинкаренко В.И. Расчет требуемой прочности и среднего уровня прочности бетона (согласно ГОСТ 18105.0-80 и 18105.1-80) (Методические указания к лабораторной работе по курсу строительных материалов). Для студентов строительных специальностей. – Днепропетровск: ДИИТ, 1987.
 12. Шинкаренко В.И., Гусев Б.В., Зазимко В.Г., Нетеса Н.И. Методические указания по использованию ЭВМ при решении задач прочности конструкционных материалов. Для студентов строительных специальностей. – Днепропетровск: ДИИТ, 1989.
 13. Зазимко В.Г., Брынзин В.А., Заяц Ю.Л., Грибкова Т.Е., Павлов А.Ю. Методика количественной оценки макроструктуры бетона. (Методические указания для студентов строительных специальностей при проведении УИРС). – Днепропетровск: ДИИТ, 1987.
 14. Шинкаренко В.И., Гусев Б.В., Зазимко В.Г., Нетеса Н.И. Методические указания по применению теории планирования эксперимента при конструировании строительных материалов с заданными свойствами. Для студентов строительных специальностей. – Днепропетровск: ДИИТ, 1989.

З дисципліни "Еколого-будівельне матеріалознавство" для студентів спеціальностей"Екологія та охорона навколишнього середовища":

 1. Пшінько О.М., Долина Л.Ф., Пристинська О.М. Екологія житла. Радіоактивність житла: навчальний посібник – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В.Лазаря на, 2007. –176 с.

З дисципліни "Технологія ремонту та відновлення інженерних споруд на транспорті" для студентів спеціальностей "Промислове та цивільне будівництво", "Залізничні споруди та колійне господарство", "Мости та транспортні тунелі":

 1. Пшінько О.М., Краснюк А.М., Громова О.В. Монографія. Вибір матеріалів для ремонту та відновлення бетонних та залізобетонних конструкцій транспортних споруд з урахуванням критерію сумісності. Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2015.
 2. Пунагін В.М., Пшінько О.М., Руденко Н.М. Монографія. Проектування складів гідротехнічного бетону. Дніпропетровськ: Арт-Прес, 1998.
 3. Пшинько А.Н. Монография. Подводное бетонирование и ремонт искусственных сооружений. – Днепропетровск: Пороги, 2000.
 4. Пшінько О.М. Підвищення довговічності бетонних та залізобетонних виробів і конструкцій: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ. – Д.: ДІІТ, 1995. – 100 с.

З дисциплін: "Архітектура будівель та споруд", "Будівлі на залізничному транспорті":

 1. Худенко В.Ф. Збірник тестів для самостійної підготовки до державних іспитів та модулів, студентів, що навчаються за напрямом "Будівництво" ОКР "Бакалавр" / Навчальний посібник. – Д.: ДНУЗТ, 2009. – 140 с.
 2. Худенко В.Ф., Леоненко О.В. Багатоповерховий житловий будинок з елементів заводського виготовлення. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів за спеціальністю "Промислове та цивільне будівництво". – Д.: ДІІТ, 2013.
 3. Худенко В.Ф., Чернишенко Л.С. Малоповерховий житловий будинок. Методичні вказівки для студентів спеціальності "Промислове та цивільне будівництво". – Д.: ДІІТ, 2001.
 4. Худенко В.Ф., Чернишенко Л.С. Будівлі на залізничному транспорті. Методичні вказівки для студентів спеціальності "Залізничні споруди та колійне господарство". – Д.: ДІІТ, 2001.
 5. Худенко В.Ф., Чернишенко Л.С. Малоповерховий житловий будинок. Методичні вказівки для студентів спеціальності "Мости і тунелі". – Д.: ДІІТ, 2001.
 6. Худенко В.Ф., Чернишенко Л.С. Виробнича будівля. – Дніпропетровськ: ДІІТ, 2001.
 7. Худенко В.Ф. Багатоповерховий житловий будинок з елементів заводського виготовлення. Методичні вказівки. – Дніпропетровськ: ДІІТ, 1993.
 8. Морозов Е.А. Конструкции фундаментов мелкоэлементных зданий на железнодорожном транспорте. Методические указания. – Д.: ДИИТ, 1986.
 9. Морозов Е.А. Проектирование фундаментов мелкого заложения для зданий и сооружений на железнодорожном транспорте. Учебное пособие. – Д.: ДИИТ, 1985.
 10. Ковалев А.П., Худенко В.Ф., Морозов Е.А. Конструкции стен мелкоэлементных зданий на железнодорожном транспорте. Методические указания. – Д.: ДИИТ, 1983.
 11. Ковалев А.П. Производственные здания на железнодорожном транспорте. – Днепропетровск: ДИИТ, 1980.
 12. Ковалев А.П. Расчет естественной освещенности производственных зданий к курсовому проекту "Промышленное здание". Методические указания для студентов специальности "Промышленное и гражданское строительство". – Днепропетровск: ДИИТ, 1979.
 13. Ковалев А.П. Расчет и проектирование административно-бытовых помещений к курсовому проекту "Промышленное здание". Методические указания для студентов специальности "Промышленное и гражданское строительство". – Днепропетровск: ДИИТ, 1978.

З дисциплін циклу «Управління проектами»:

 1. Управління проектами: методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Управління проектами» / уклад.: І. О. Гордєєва; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д.: ПБП «Економіка», 2013. – 44 с.
 2. Школа молодих вчених-лідерів у науці. ІІ курс «Школа проектного менеджменту в освітньо-науковій сфері»: Методичний посібник / І. Дегтярьова, С. Власов, С. Іванова, І. Гордєєва. – Дніпропетровськ: ТОВ «ЛізуновПрес», 2014. – 163 с.
 3. Управління якістю: методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Управління якістю» / уклад.: М. В. Гненний, І. О. Гордєєва,      Г. М. Гребенюк; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д. : ПБП «Економіка», 2014. – 64 с.

Енергоаудит та енергоменеджмент в проектах сталого розвитку: практичні рекомендації: методичний посібник / Г. Я. Мозолевич, І. О. Гордєєва, Н. В. Бібік. – Д.: Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (МРГ), 2016. – 61 с.

Наукова діяльність кафедри

При кафедрі “Управління проектами, будівлі та будівельні матеріали” у 1996 році створена ГНДЛ “Матеріали та будівлі для залізничного транспорту”, науковим керівником якої являється професор Пшінько О.М.:

Напрямки досліджень ГНДЛ :

 • розробка оптимальних складів бетонних та полімерних матеріалів для будівництва та ремонту бетонних, залізобетонних та кам’яних транспортних споруд;

 • розробка ефективних теплоізоляційних матеріалів для цивільного та промислового будівництва;
 • розробка ефективних технологій формування стінового каменю;
 • поліпшення функціонально-технологічних і архітектурно-художніх якостей залізничних вокзальних комплексів;

 

Розроблений та реалізований проект станції Синельникове - 2

 • випробування на міцність і морозостійкість зразків різних будівельних матеріалів;

 

 • розробка рекомендацій з режимів віброформування бетонних і залізобетонних виробів;
 • розробка технологічних регламентів виготовлення композиційних будівельних матеріалів;

 

Нормативні документи, розроблені співробітниками ГНДЛ

 • підбір складів бетонних сумішей з використанням хімічних добавок для підводного бетонування;
 • розробка математичних моделей що дозволяють прогнозувати фізико-механічні властивості матеріалів та стан залізобетонних конструкцій.
 • Скінчено-елементні моделі

  Основні напрямки діяльності наукової школи професора Пшінько О.М.: розробка теоретичних та практичних основ призначення складу бетонів і розчинів для спеціального будівництва; модифікування структури бетонів хімічними добавками і активними мінеральними наповнювачами для створення матеріалу із заданими технологічними характеристиками суміші та експлуатаційними властивостями бетонів; розробка технологій ремонту, відновлення та захисту бетонних та залізобетонних транспортних споруд, що експлуатуються у специфічних умовах; дослідження, оптимізація і керування процесами гідратації, твердіння і корозійної стійкості в’яжучих речовин; розробка нормативної документації з підводного ремонту  бетонних та залізобетонних штучних споруд, з підтвердження готовності до експлуатації об’єктів залізничного транспорту і з проектування, будівництва та експлуатації будівель і службово-технічних споруд залізничного транспорту при швидкісному й високошвидкісному русі поїздів.

  Викладачі та аспіранти кафедри постійно слідкують за науковими конференціями у галузі “Будівництво” та активно беруть у них участь з науковими доповідями та  повідомленнями. За останні шість років вони брали участь у 45 наукових міжнародних та всеукраїнських конференціях (у Кракові, Варшаві, Будапешті, Вільнюсі, Москві, Яремчі, Ялта, Полтава, Севастополі, Дніпропетровську, Львові), опублікували 5 монографій, понад 60 наукових статей, одержали 22 патенти на винахід і отримали 2 авторських свідоцтва на твір. Вчені кафедри презентують наукові розробки на міжнародних виставках, що проводяться як в університеті, так і в Україні.

  Перспективними напрямками науково-дослідних робіт ГНДЛ являється використання методів математичного моделювання складних конструкцій та елементів споруд із застосуванням методу скінчено-елементного аналізу, дослідження з розробки ремонтних сумішей на основі полімерних в'яжучих, розробка технічного завдання на проектування технологічної лінії з виробництва теплоізоляційних виробів на основі піноскла.

  За останні 6 років ГНДЛ "Матеріали та будівлі для залізничного транспорту" було виконано 5 НДР, загальним обсягом фінансування 767,4 тис. гривен.

 

Диплом ІІІ ступеня за розробку комп’ютерної програми

 

Перелік науково-дослідних робіт за період 2010-2016 рр.:

 1. «Дослідження т розробка бетонів зі зниженою екзотерією для зведення масивних споруд транспортного призначення». Науково-дослідна робота № 62.01.09.10. Замовник:  Міністерство транспорту та зв’язку України. Номер державної реєстрації 0109U003742. Керівник НДР професор, д.т.н. Пшінько О.М. Термін виконання 2009-2010 рр.
 2. «Розробка технології утилізації залізничних шпал». По науково-дослідній роботі згідно договору  № ПР/НТО-1029/НЮ-62.29.10.11 від 08.02.2010 р. Замовник  ДП «Придніпровська залізниця». Номер державної реєстрації  0110U000900. Керівник НДР к.т.н., доцент Краснюк А.В. Термін виконання 2010-2011 рр.
 3. «Систематизація та розробка теплоізоляційних матеріалів з врахуванням специфіки їх експлуатації на залізницях України» Науково-дослідна робота №34.04.11.12. Замовник:  Міністерство транспорту та зв’язку України. Керівник НДР професор, д.т.н. Пшінько О.М. Термін виконання 2011-2012 рр.
 4. «Дослідження та розробка технології очищення баластного щебеню водяним паром на мобільному обладнанні» Науково-дослідна робота № ПР/НТО-12349/НЮ – 77.17.12.13.  Замовник:  ДП «Придніпровська залізниця». Керівник НДР професор, д.т.н. Пшінько О.М., відповідальний виконавець доцент, к.т.н. Краснюк А.В. Термін виконання 2012-2013 рр.
 5. «Управління властивостями бетонів, що використовуються для зведення підводних масивних споруд» Науково-дослідна робота № 62.00.14.15.  Замовник:  Міністерство освіти і науки України. Керівник НДР професор, д.т.н. Пшінько О.М. Термін виконання 2014-2015 рр.

 

Публікації та монографії:

 1. Емалювання: фрита, лікер, підготовка поверхні металу, охорона довкілля: монографія /  Пшінько О.М., Савін Л.С., Савін Ю.Л., Приходько А.П., Федоркін С.І., Клочко Б.Г. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. транс. ім. акад. В.Лазаряна, 2008. – 336 с. Рос. мовою.

 1. Пшінько О.М., Нікіфоров О.П., Шикін О.О., Приходько А.П. Довговічність бетону: підручник для студ. ВНЗ. – Кривий Ріг: Видавничий Дім, 2008. – 328 с.
 2. Пшінько О.М., Блохін Є.П. Високошвидкісний наземний транспорт світу: Підручник з грифом МОН. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. транс. ім. акад. В. Лазаряна, 2009 – 240 с. – Рос. мовою.
 3. Пшінько О.М., Краснюк В.А., Пунагін В.В., Громова О.В. Будівельне матеріалознавство на транспорті: підручник з грифом МОН. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. транс. ім. акад. В.Лазаряна, 2010. – 624 с.
 4. Пшинько А.Н., Богомаз Г.И., Науменко Н.Е.,  Мямлин С.В. Нагруженность вагонов-цистерн при переходных режимах движения поездов:монографія. – К.: Наукова думка, 2010. – 216 с.
 5. Беляев Н.Н. Моделирование загрязнений атмосферы при техногенных авариях: монография / А. Н. Пшинько, Н. Н. Беляев, П. Б. Машихина. – Д.: Нова ідеологія, 2011. – 168 с. 
 1. Беляев Н. Н. Эколого-гидрогеологическое обоснование природоохранных мероприятий при ликвидации последствий аварийных разливов: монография / А. Н. Пшинько, Н. Н. Беляев, И. В. Калашников. – Д.: Нова ідеологія, 2012. – 173 с.
 2. Філософські аспекти соціокультурних досліджень в умовах глобалізації: Монографія / наук. ред. Пшінька О.М., Власової Т.І. - Дніпропетровськ: Вид-во Маковецький, 2014. - 240 с.
 3. Пшінько, О.М. Вибір матеріалів для ремонту та відновлення бетонних та залізобетонних конструкцій транспортних споруд з урахуванням критерію сумісності [Текст]: монографія / О. М. Пшінько, А. В. Краснюк, О. В. Громова; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2015. – 195 с.
 4. Пшінько, О.М. Будівельні матеріали та вироби: підручник / О. М. Лівінський, О. М. Пшінько, М. В. Савицький та ін. – Дніпропетровськ: Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. тр-ту ім. акад. В. Лазаряна. – Вип. 4. – Д.: Вид-во  Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. тр-ту ім. акад. В. Лазаряна, Акцент ПП, 2014. – 658 с.
 5. Пшінько, О.М. Будівельні машини та обладнання : підручник / О. М. Лівінський, О. М. Пшінько, М. В. Савицький, О. І. Курок та ін.. – К.: Українська академія наук; «МП Леся», 2015. – 612 с.
 6. Пшінько, О.М. Відновлення експлуатаційної придатності бетонних, залізобетонних та кам’яних конструкцій : навчальний посібник // О. М. Пшінько, М. В. Савицький, А. М. Зінкевич; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2015. – 220 с.
 7. Pshinko O. M. Hydraulic concrete composition and properties control system / O. M. Pshinko, A. V. Krasnyuk, O. V. Hromova // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2015. - № 5(59). - С. 195-204.
 8. V. V. Prystynska concrete properties improvement of slab tracks using chemical additives // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2015. - № 6(60). - С. 152-161.
 9. Пшінько О.М., Громова О.В. Вплив тепловиділення цементу на тріщиностійкість бетону масивних споруд. – Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів і конструкцій: Збірник наукових праць Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України. – Вип. 10. – Л.: Вид-во «Каменяр», 2014. – С. 410-416.
 10. Пшінько О. М., Громова О. В., Зінкевич А. М., Соловйов А. М. Управління властивостями бетонів для зведення масивних споруд, що працюють у водному середовищі Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Вып. 82 / ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры»; – Днепропетровск, 2015. – С. 163-169.
 11. Shearwalls in a lightweight steel framing buildings/ Savytsky M., Zinkevych O., Zinkevych A.// Сб. научн. тр.: Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Вып. №77. - Дн-вск., ГВУЗ "ПГАСА", 2014. - C.195-199.
 12. Рациональное проектирование конструкцій каркаса здания из ЛСТК с учетом их взаимодействия с обшивкой / Савицкий Н.В., Зинкевич О.Г., Зинкевич А.Н.// Зб. наук. ст.: Сталезалізобетонні конструкції: дослідження, проектування, будівництво, експлуатація.- Полтава : ПолтНТУ, 2014. - Вип. 11. - С. 216-221. (стаття друк.)
 13. Пшінько О. М. Розрахунок доходності і ризику портфеля проектів на основі моделі Шарпа / О.М. Пшінько, Т.В. Климова, С.М. Гродецька // Technology audit and production reserves. - 2015. - №3/2 (23). - С. 45-50.
 14. Підвищення організаційно технологічної ефективності при управлінні виконанням ремонтних робіт на залізничних залізобетонних мостах / Пшінько О. М, Сальникова І. В. // Зб. наук.: Строительство, материаловедение, машиностроение. – Дн-вск, ПГАСА., 2015. - № 77. – С. 163-168.
 15. Будівництво високотехнологічних аграрних соціоекокомплексів – стратегія розвитку України / О. М. Пшінько, С. М. Ніколаєнко, І. І. Куліченко, В. І. Большаков, М. В. Савицький // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Вып. 81. – Дн-вск, ГВУЗ «ПГАСА», 2015, с. 6-13.
 16. Методика визначення обсягів споживання електричної енергії та теплоти науковими підрозділами університету / О. М. Пшінько, В. Г. Кузнецов, М. В. Шаптала, Д. Є. Шаптала // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна.   2015.    №1(55).   С. 15-22.
 17. Пшінько О. Перспективи розвитку залізничного туризму в Україні / О. Пшінько, Р. Вернигора, Р. Коробйова // Українські залізниці. - 2014. -№12 (18). - С. 38-42.
 18. Удосконалення конструкції розсувних колісних пар / Б. Я. Остапюк, О. М. Пшінько, С. В. Мямлін, О. М. Савчук // Залізничний транспорт України. - 2014. - №5. - С. 31-35.
 19. Худенко В.Ф., Радкевич А.В. Міські залізниці, як об’єкт повторної забудови / В.Ф. Худенко, А.В. Радкевич // Українські залізниці. –   2015. – №1-2. – С.
 20. Радкевич, А. В. Анализ существующих проблем организационно- технологической надежности кровельных систем / А. В. Радкевич, В. Ф. Худенко, В. М. Глущенко // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2015. - № 2 (56). - С. 222-230.
 21. О.М. Пшінько, А.В. Краснюк, Ю.Л. Заяць, О.В. Громова Технологія ефективного очищення та шляхи утилізації відпрацьованого баластного щебеню у транспортному будівництві. – Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика: Збірник наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. тр-ту ім. акад. В. Лазаряна. – Вип. 4. – Д.: Вид-во  Дніпропетр. Нац.. ун-ту залізн. тр-ту ім. акад. В. Лазаряна, 2013. – С. 97-107. (стаття друк.)

До науково-дослідних робіт, що виконуються  в лабораторії кафедри, активно залучаються студенти, які вирішують поставлені теоретичні задачі та допомагають науковцям в проведенні обстежень та експериментальних досліджень. За останні 3 роки до виконання госпдоговірної роботи і держбюджетної НДР було залучено 3 студенти та 1 аспірант.