Гідравліка та водопостачання

     Кафедра "Гідравліка та водопостачання" створена одночасно із створенням університету в 1930 році і з перших днів свого існування готує фахівців спеціальності "Водопостачання та каналізація".

     Підготовка фахівців з водопостачання та водовідведення ведеться з урахуванням особливостей галузі. Аналіз показників підготовки фахівців зі спеціальності "Водопостачання та водовідведення" показує, що протягом 5-ти років після проходження попередньої акредитації має місце збільшення прийому студентів за держзамовленням (10 чоловік денної форми навчання у 1998 р. і 1999 р. та 20 чоловік - починаючи з 2000 року). Держзамовлення на заочну форму навчання складає 10 чоловік щорічно. Ліцензований обсяг дорівнює 40 чоловік.

     Підготовка магістрів за спеціальністю "Водопостачання та водовідведення" здійснюється з 2001 року на базі кваліфікації "спеціаліст".

     На кафедрі 6 здобувачів працюють над кандидатськими дисертаціями, які присвячені проблемам охорони навколишнього середовища (підземних вод, атмосфери) під дією різноманітних техногенних факторів.

 

О.О. Сурін

О.О. Білан

Н.А. Волковницька

М.М. Біляєв

проф.О.О. Сурін

д.т.н. проф.
О.О. Білан
очолював кафедру
з 1947 по 1987 рік

к.т.н. доц.
Н.А. Волковницька
очолювала кафедру
з 1987 по 1997 рік

д.т.н. проф.
М.М. Біляєв
завідуючий кафедри
з 1997 року

 

     Кафедра "Гідравліка та водопостачання" створена одночасно із створенням ДІІТу у 1930 році і з перших днів свого існування готує фахівців спеціальності "Водопостачання та каналізація". До 1960 року підготовка інженерів велась на денному відділенні, з 1965 року - на заочному. У 1984 році відновлено прийом на денне відділення за фахом 1217 "Раціональне використання водних ресурсів та знешкодження стічних вод та промислових стоків", а з 1988 року ведеться підготовка інженерів за фахом 29.08 "Водопостачання, каналізація, раціональне використання і охорона водних ресурсів". З 1996 року спеціальність має назву "Водопостачання та водовідведення, раціональне використання і охорона водних ресурсів".

     Становлення спеціальності проходило під керівництвом відомих вчених у області водопостачання та водовідведення. В різні роки на кафедрі працювали професори Ф.Ф. Малькевич, Д.А. Пигулевський, заслужений діяч науки і техніки професор А.А. Сурін з 1947 по 1987 рік кафедру очолював доктор технічних наук професор О.О. Білан, під керівництвом якого склалась існуюча наукова школа, учбова та методична бази кафедри. В період з 1987 по 1997 рік кафедру очолювала к.т.н. доц. Н.А. Волковницька. З 1997 року завідувач кафедри д.т.н. професор М.М. Біляєв.

     Серед випускників кафедри - відомі фахівці народного господарства і залізниць України та СНГ: начальник відділу водопостачання Московської залізниці А.Ф. Ревенко, начальник відділу водопостачання Санкт-Петербурзького діпротрансу А.К. Шевченко, головний фахівець Дніпродіпротрансу В.К. Желудевич, начальник відділу водопостачання спочатку Забайкальської, а потім Придніпровської залізниці М.О. Багрій та багато інших. На сьогодні традиції кафедри підтримуються і розвиваються колективом її викладачів, що складається в основному з випускників ДІІТу.

     Кафедра являється випускаючою за спеціальністю “Водопостачання та водовідведення”. Студенти які навчаються за даною спеціальністю получають знання в галузі:

-розрахунку та проектування систем водовідведення (очистка стічних вод, проектування каналізаційних мереж, проектування насосних станцій, вибір санітарно технічного обладнання будівель);

-розрахунку та проектування систем водопостачання (технології очистки природних вод, проектування водопровідних мереж та насосних станцій);

-розрахунку та проектування водозаборів з підземних та поверхневих джерел;

-проектування систем інженерного захисту довкілля від техногенного забруднення;

-захист територій від підтоплення;

-проектування аквапарків.