Будівельне виробництво та геодезія

Кафедра «Будівельне виробництво та геодезія» забезпечує підготовку фахівців для будівельної галузі за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» і є випусковою за спеціалізацією «Промислове та цивільне будівництво».

Підготовка фахівців за спеціалізацією «Промислове та цивільне будівництво» проводиться в два етапи: з підсумковою державною атестацією та отриманням освітнього рівня "бакалавр", а в подальшому на його базі освітнього рівня "магістр". Навчання здійснюється за денною формою, а також за безвідривною (заочною), співпрацюючи з Центром безвідривної освіти університету.

Випускники нашої кафедри на базі отриманих знань та умінь можуть вирішувати весь комплекс питань щодо проектування, зведення та подальшої експлуатації як окремих промислових, житлових, адміністративних будівель та споруд, так і їх комплексів із повною інфраструктурою, яка необхідна для їх успішної експлуатації. В процесі підготовки фахівців основна увага приділяється вивченню нормативно-правових актів, на основі яких вирішується весь комплекс питань щодо проектування та будівництва, зокрема  відведення земельних ділянок під будівництво, розробки всього комплекту проектно-кошторисної документації, її експертизи та затвердження, розробки проектів виконання робіт зі зведення будівель та споруд і їх безпосереднє будівництво та введення в експлуатацію. Наші випускники можуть також успішно експлуатувати збудовані об’єкти.

Для вирішення цих складних завдань випускники нашої кафедри можуть успішно використовувати персональні комп’ютери  з відповідним програмним забезпеченням для розробки всіх розділів проектно-кошторисної документації та управління будівництвом.

Основні спеціальні дисципліни:

 • Автоматизація проектування в будівництві
 • Будівельна техніка
 • Будівельні конструкції
 • Економіка будівництва
 • Залізобетонні та кам’яні конструкції
 • Конструкції з дерева та пласмаси
 • Металеві конструкції
 • Організація будівництва
 • Основи геодезії
 • Технологія будівельного виробництва
 • Управління проектами в будівництві

Завдання, які може вирішувати випускник.

         У штаті організацій замовника:

 • відведення земельної ділянки під будівництво, розробка та отримання всієї необхідної містобудівної документації з отриманням дозволів на проектування та будівництво об’єктів;
 • організація виконання проектно-кошторисної документації, її узгодження, експертиза та затвердження;
 • організація будівництва об’єктів, контроль якості будівельно-монтажних робіт, їх фінансування та введення завершених будівництвом об’єктів в експлуатацію.

         У штаті проектних фірм:

 • розробка проектно-кошторисної документації об’єктів, яка включає всі необхідні розділи з архітектури, конструкцій, теплопостачання та вентиляції, водопостачання та водовідведення, кошторисів та інших необхідних розділів, а також контроль за її реалізацією будівельними підрядними організаціями.

         У штаті підрядної організації, яка виконую будівництво об’єктів:

 • розробка проектів виконання робіт зі зведення будівель та споруд;
 • інженерна підготовка будівництва;
 • керування процесом зведення промислових та цивільних об’єктів;
 • матеріально-технічне забезпечення будівництва;
 • інноваційні впровадження в будівельних технологіях;
 • впровадження заходів щодо модернізації будівництва та вдосконаленню технологічних операцій.

Перспективи працевлаштування.

         Випускники можуть працювати в різних сферах будівництва:

 • розробка всього комплекту проектно-кошторисної документації, який включає всі розділи з архітектури, конструкцій, інженерії, кошторисів та інших, застосовуючи сучасні методи проектування та розрахунків з використанням ефективних програмних комплексів, якими забезпечені проектні фірми;
 • організація процесу будівництва службою замовника, його фінансування та контроль якості;
 • експертиза проектів;
 • організація процесу будівництва підрядником з використанням ефективних засобів механізації та автоматизації виробництва.

Високий рівень фундаментальної і спеціалізованої фахової підготовки дає можливість нашим випускникам займати первинні та, після напрацювання практичного досвіду, наступні посади.

Майстер, виконроб, начальник будівельної дільниці, інженер виробничо-технічного відділу, начальник виробничо-технічного відділу, інженер з проектно-кошторисної роботи, начальник кошторисно-договірного відділу, начальник лабораторії з контролю виробництва, головний спеціаліст, головний інженер, головний технолог, директор фірми – у штаті фірми, яка виконує будівельні роботи.

Інженер технічного нагляду, головний інженер, директор з капітального будівництва в системі замовника будівництва.

Архітектор, головний архітектор, інженер-проектувальник, головний конструктор, головний інженер,  директор фірми у штаті проектної фірми.

Різні посади у штаті банків, які фінансують та контролюють будівництво, державних, комунальних організацій, які контролюють будівництво.

Місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання:

 • державні, комунальні організації та управління різних рівнів;
 • дослідницькі та проектні фірми;
 • будівельні фірми;
 • адміністративні установи самоврядування;
 • заклади освіти та науково-дослідні організації.

 

Основні спеціальні дисципліни:

 • Автоматизація проектування в будівництві
 • Будівельна техніка
 • Будівельні конструкції
 • Економіка будівництва
 • Залізобетонні та кам’яні конструкції
 • Конструкції з дерева та пласмаси
 • Металеві конструкції
 • Організація будівництва
 • Основи геодезії
 • Технологія будівельного виробництва
 • Управління проектами в будівництві