Промислове та цивільне будівництво

                                              

Вітаю тебе, майбутній студент факультету "Промислове та цивільне будівництво"!

В тебе є унікальна можливість приєднатися до лав найпотужнішого університету країни, обравши одну зі спеціальностей будівельного профілю нашого факультету!

Якщо в твоїх планах є бажання творити майбутнє, втілювати свої зухвалі ідеї і стати частиною історії міста і країни, приходь до нас і ми дамо тобі цю можливість!

Обравши наш факультет, протягом всього навчального процесу, у тебе буде можливість не лише писати конспекти, відвідуючи заняття, а й разом з нами ти зможеш поринути в цікавий та неповторний світ проектування, архітектури, сучасних екологічних, інноваційних технологій зведення будівель, споруд, об’єктів водопостачання водовідведення, а також  в незвичайний світ інженерних мрій і їх втілення. Допоможуть тобі в цьому досвідчений викладацький склад нашого факультету, комп’ютерні класи з різноманітними спеціалізованими програмами та програмними комплексами, навчальні лабораторії, проходження практики на будівельних майданчиках, заводах та підприємствах України.

Сучасний студент факультету ПЦБ – це молода людина, в якій гармонійно співіснує спрямованість до навчання, висока самоорганізація, інформованість у всіх сферах, комунікабельність, спортивні навички і творчі здібності. Такі якості стараються привити кожному студенту, що навчається на факультеті керівники академічних груп, співробітники факультету, кафедр. Студенти факультету мають можливість провести з користю своє дозвілля, яке організує на факультеті студентська рада.

Факультет «Промислове та цивільне будівництво» готує успішних та ефективних керівників!

ПРИЄДНУЙСЯ!

Шановні випускники бакалаврату та магістратури спеціальностей

071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент,
074 Публічне управління та адміністрування, 076 Підприємництво, торгівля і біржова діяльність, 051 Економіка!

 

Кафедра «Будівельне виробництво та геодезія» має багаторічний досвід підготовки кваліфікованих фахівців в галузі будівництва і експлуатації об’єктів цивільної і промислової інфраструктури і запрошує Вас здобути другий (магістерський) рівень професійної підготовки за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація (освітня програма) «Промислове та цивільне будівництво» за безвідривною (заочною) формою навчання з дипломом бакалавра за вищезазначеними спеціальностями.

Розроблений кафедрою план та робочі програми навчальних дисциплін розраховані на 2роки і 4місяці. З ними можна ознайомитися на сайті кафедри //diit.edu.ua/faculty/pcb/kafedra/bvtg. Після завершення навчання, виконання і захисту магістерської дипломної роботи Ви отримаєте диплом магістра інженера-будівельника. З таким дипломом Ви зможете успішно працювати в системі «Замовника», «Підрядника», державних органах влади, банківських установах та інших підприємствах, пов’язаних з фінансуванням будівництва, контролю за використанням коштів у будівництві та якості будівництва.

В будівельній галузі як спеціалісти з Вашою базовою освітою і дипломом магістра за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» і спеціалізацією «Промислове та цивільне будівництво» Ви зможете обіймати наступні посади:

 • Начальник кошторисно-договірного відділу;
 • Начальник відділу з підготовки будівництва;
 • Виконавець робіт;
 • Голова будівельного кооперативу;
 • Керуючий спеціаліст в системі житлово-комунального господарства;
 • Директор (керівник) малого будівельного підприємства;
 • Головний будівельник;
 • Головний інженер;
 • Керуючий трестом;
 • Начальник (керівник) будівельної організації;
 • Начальник відділу збуту (маркетингу);
 • Начальник відділу (управління) капітального будівництва;
 • Начальник відділу контролю якості будівельно-монтажних робіт;
 • Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень;
 • Начальник проектно-кошторисного бюро;
 • Економіст з договірних та претензійних робіт;
 • Інженер-будівельник;
 • Інженер з нагляду за будівництвом;
 • Інженер з організації та нормування праці;
 • Будівельний експерт/інженер-проектувальник з кошторисної документації;
 • Інженер проектувальник з будівельних технологій та інші посади в будівельній галузі.

З питань вступу та навчання звертайтеся на кафедру:
завідувач кафедри «Будівельне виробництво та геодезія»,  д.т.н., проф. Нетеса Микола Іванович,
каб. 437; тел. кафедри 056-373-15-85, каб. 438;
відповідальний від кафедри: к.т.н., доц. Нетеса Андрій Миколайович, тел. (063) 769-25-51 (Viber), [email protected]

 

Презентація

Про спеціальності факультету

Факультет "Промислове і цивільне будівництво" готує фахівців  широкого профілю для всіх галузей господарського комплексу України.

Підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів здійснюється за наступними спеціалізаціями:

 • «Промислове і цивільне будівництво»;
 • «Водопостачання і водовідведення»;
 • «Екологія та охорона навколишнього середовища»;
 • «Управління проектами».

 

Спеціалізація «Промислове і цивільне будівництво»(галузь 19 «Архітектура і будівництво», спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»)

 

 

Багатопрофільна спеціальність інженерів-будівельників, випускників спеціальності "Промислове і цивільне будівництво", дає їм можливість вирішувати найважливіші задачі, які встають перед капітальним будівництвом - зниження матеріаломісткості продукції, економного використання сировини, енергоресурсів, металу, цементу і інших матеріалів, зниження вартості будівництва будівель і споруд; підвищення рівня індустріалізації будівельного виробництва і скорочення капіталовкладень на одиницю введення в дію потужностей.

Високий рівень фундаментальної і спеціальної підготовки дає можливість нашим випускникам виконувати роботу організаторів і технологів будівельного виробництва, бути архітекторами, дослідниками і випробувачами будівельних конструкцій будівель і споруд, працювати у області економіки і планування будівництва, на сучасному рівні вирішувати питання безпеки життєдіяльності.

Найбільш здатні випускники факультету успішно працюють в науково-дослідних інститутах, захищають кандидатські і докторські дисертації.

                                          

 

Спеціалізація «Водопостачання і водовідведення» (галузь знань 19 «Архітектура і будівництво», спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»)

Водопостачання і водовідведення займають важливе місце серед багатьох галузей сучасної техніки, направлених на підвищення рівня життя людей, впорядкування населених пунктів і розвитку промисловості.

Для забезпечення всього живого на нашій планеті чистій і приємною на смак питною водою інженер з водопостачання повинен уміти розрахувати, запроектувати складний комплекс споруд для видалення стічних вод з джерела, очищення і знезараження її і представлення споживачам.

Виробничі процеси на підприємствах всіх галузей нашої промисловості також супроводжуються витратами великої кількості води. Вимоги до якості цієї води специфічні, іноді дуже високі. Від правильної організації водопостачання промислового підприємства часто залежить якість і собівартість продукції і це має велике економічне значення. Інженер "Водопостачання і водовідведення" повинен уміти вирішувати задачі водопостачання промислових об'єктів, аквапарків, раціонально організувати замкнуті цикли, системи водокористування.

Скидання використаної води проводиться, звичайно, в природне середовище і щоб не завдати їй непоправної шкоди, інженер цієї професії повинен уміти створити не менш складний комплекс споруд, водовідведень, для видалення стічних вод, їх очищенню і знезараженню. За час навчання в університеті у студента формуються глибокі знання як по фундаментальних, так і спеціальним дисциплінах, які допоможуть їм працювати будівельниками з водопостачання та водовідведення, технологами очисних станцій, в проектних організаціях, науково-дослідних інститутах, інженерами-екологами, в інспекціях по охороні водних ресурсів.

Спеціалізація «Екологія та охорона навколишнього середовища» (спеціальність 101 «Екологія»)

Питання екології стоять дуже гостро, отже потреба у фахівцях цього профілю вельми велика як в нашій країні, так і в цілому світі.

Підготовка фахівців за вказаною спеціальністю почалася в 1999 році.

Високий рівень підготовки спеціалістів в області основних законів, закономірностей, глобальних проблем екології та екологічної безпеки; механізмів процесів забруднень, класифікації та оцінки забруднень дозволяє випускникам спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» працювати екологами на підприємствах залізничного транспорту та інших галузей промисловості, інспекторами в органах державного контролю і управління якістю навколишнього середовища, дослідних лабораторіях, проектних організаціях та викладачами екології у вищих навчальних закладах.

Інженер-еколог займається розробкою і проектуванням природних охоронних комплексів на підприємствах наземного транспорту, виконує екологічну експертизу і природоохоронну інспекцію технологічних процесів в роботі транспорту і перевезенні вантажів, здійснює моніторинг стану навколишнього середовища, аналіз і моделювання результатів за допомогою сучасних комп'ютерних технологій.

Спеціалізація «Управління проектами»спеціальність 073 «Менеджмент»

Підготовка фахівців за вказаною спеціальністю почалася з 2013 року.

Чим займається проектний менеджер? Ця професія дуже творча та одночасно вимагає логічного підходу та аналізу даних, які менеджер має на руках. Це той, хто постійно в курсі всіх процесів, що виконуються в проекті, той, хто скеровує дії команди проекту для досягнення мети, контролює якість виконання робіт.

Освіта за фахом «Управління проектами» - це широкопрофільна підготовка, яка включає в себе знання сучасного менеджменту та маркетингу, економіки та сучасних комп'ютерних технологій у сфері управління і планування інвестиційної діяльності. Це і практична підготовка з питань складання технічно і економічно обґрунтованої документації, а саме виробничих кошторисів, бізнес-планів, бізнес-проектів, програм з реконструкції підприємств та окремих виробничих ліній і підрозділів, управління різними інноваційними процесами у всіх галузях господарювання України.

Випускники магістерської програми «Управління проектами» можуть управляти: проектами будівництва та девелопмента; проектами транспортної сфери; проектами міського та регіонального розвитку; соціальними проектами; проектами банківської сфери; ІТ-проектами; проектами реструктуризації підприємств та окремих виробничих ліній; проектами реструктуризації підрозділів підприємства; проектами у сфері реклами; проектами створення власного бізнесу; екологічними проектами.

Випускники отримують кваліфікацію: 1238 «Керівник проектів і програм» та можуть займати керівні посади на промислових підприємствах та в проектних установах.

Фахівець з управління проектами може працювати на вищому та середньому рівнях управління, що здійснюють проектну діяльність, різних форм власності та організаційно-правових форм, у тому числі у закладах освіти, науково-дослідних установах, зокрема на посадах: керівник проектів (менеджер проектів) – у компаніях різних галузей економіки; керівник або фахівець проектного відділу; аналітик бізнес-проектів та програм; директор із розвитку; комерційний директор; фахівець відділу інвестицій; фандрайзер (грантрайтер); керівник або фахівець планово-економічного відділу.

Студентське самоврядування

Студентська рада – це один з органів студентського самоврядування, який не тільки працює в напряму організації дозвілля та культурно-масових заходів факультету, але і надає практичну допомогу студентам та приділяє увагу виховній роботі з ними, а саме на факультеті працює контроль успішності навчання, засобами самоврядування налагоджено підтримання дисципліни в гуртожитку і спортивної зацікавленості студентів.

Активістами факультету ПЦБ, є студенти, які прагнуть до активної участі в студентському житті та самоврядуванні, розвитку організаторських навичок і лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці і максимальної самореалізації, сповнені нових ідей і організаторських якостей. Завжди красиві, веселі, дружні, успішні у навчанні, створюють майбутнє, зберігають минуле і живуть сьогоденням факультету і університету!

Студентський актив факультету ПЦБ

Пастушенко Вероніка
голова студентської ради факультету,
студентка групи ПБ1721

 

 

Татарчук Аліна
голова первинної профспілкової організації факультету ПЦБ,
студентка групи ПБ1511

 

Немшилова Марина
голова студентської ради гуртожитку,
студентка групи ПБ1721

Ждан Юлія
голова Комісії з аналізу успішності студентів та голова Студентського наукового товариства факультету ПЦБ,
студентка групи ВВ1611


голова спортклубу факультету ПЦБ,
студент групи 651

 

Студентська Рада факультету відстоює позицію студентського колективу на засіданнях Вченої Ради факультету, працює зі студентами та викладачами з проблемних питань навчального процесу, контролює навчання відстаючих студентів, спілкується з батьками студентів, організовує екскурсії, заходи художньої самодіяльності, спортивні змагання, наукові студентські конференції, клопоче про заохочення кращих студентів факультету.

Дозвілля студентів

В університеті для студентів створені всі умови не тільки для успішного освоєння обраної спеціальності, але й для всебічного творчого та культурного розвитку студентської молоді. Серед студентів підтримується націленість на здоровий та активний спосіб життя. В цьому напрямку значна увага на факультеті «Промислове та цивільне будівництво» приділяється виховній роботі зі студентами та організації їх дозвілля. При цьому гармонійне поєднання сучасних технологій в організації навчального процесу і виховної роботи, дозволяють сформувати фахівця з широким інженерним та культурним світоглядом, який здатний швидко адаптуватись до вимог сучасності та успішно вирішувати поставлені завдання в різних галузях професійної діяльності.

Студенти у Світлиці гуртожитку №1

Виховна робота на факультеті спрямована на всебічний та гармонійний розвиток студентської молоді і здійснюється постійно викладачами та кураторами академічних груп, деканатом. Студенти факультету постійно залучаються і приймають активну участь у різноманітних культурних, наукових, мистецьких та спортивних заходах.

Студентський колектив нашого факультету – це одна велика, міцна та дружна родина, де кожний має підтримку товаришів та можливість для власного розвитку, і цей позитивний дух студентського товариства та дружби залишається з кожним нашим випускником на все життя.

Випуск студентів факультету 2015 року

 

Спортивне життя факультету

На факультеті значна увага приділяється популяризації здорового способу життя та всебічному фізичному розвитку студентської молоді. З цією метою студенти факультету активно залучаються до занять різними видами спорту у спортивних секціях університету.

До обов’язків голови спортклубу факультету належить:

 • співпраця з кафедрою фізичного виховання, організація студентських марафонів на різні дистанції;
 • проведення чемпіонатів з різних видів спорту (футболу, баскетболу, волейболу, бадмінтону, шахів, настільного тенісу та ін.);
 • організація відпочинку на природі, проведення міжвузівські змагань, зустрічей тощо;
 • надання допомоги у підготовці заходів, присвячених Всесвітньому дню здоров’я.

Потужна група підтримки футболістів факультету

Художня самодіяльність

Одним з напрямків виховної роботи на факультеті є розвиток творчих здібностей студентів. Значна кількість студентів факультету займається хореографією, вокалом, музикою, театральним мистецтвом в творчих гуртках університету. На протязі багатьох років творчий колектив факультету є переможцем та призером в конкурсах художньої самодіяльності «Студентська весна» та «Шанс».

Міжфакультетський конкурс студентської творчості «Студентська весна – 2013» - 1 місце!!!

Вдалі виступи студентського колективу у 2012 році

Переможці «Студентська весна – 2013» - факультет ПЦБ!

«Шанс-2014» та конкурс «Містер ДІІТ»

Колектив сучасного танцю «SPLASH»

Співочі таланти факультету, студент 433 групи Рахмех Махмуд

Яскраві, молоді, талановиті!

Художня самодіяльність факультету – яскраве, емоційне і красиве шоу талановитої молоді!  Під керівництвом активу факультету зацікавлені студенти проявляють свої таланти при організації і участі у концертах, присвячених визначним святам, допомагають у проведенні культурно-масових та розважальних заходів як на факультеті, так і в університеті. Активісти факультету організовують та проводять різноманітних творчі конкурсів: «Ура! Я – Студент!», «Шанс», «Студентська весна» та багато інших заходів.

 

Наукова робота студентів на факультеті

Науково обдарована молодь має можливість проявляти свої таланти приймаю участь у різноманітних конкурсах наукових робіт на рівні університету, міста, області, країни, є можливість приймати участь у міжнародних грантах, олімпіадах.

Наукові досягнення студентів факультету

Кожен рік традиційно в університеті проводиться науково-технічна конференція студентів та молодих вчених. Студенти, магістранти і аспіранти приймають активну участь у цьому заході. Свої або сумісні с науковими керівниками доповіді, презентації або наукові розробки вони з інтересом представляють на наукових конференціях, які проводяться по підсекціям кафедр факультету.

Учасники 76-ї науково-технічної конференції підсекція «Будівлі та будівельні матеріали» та «Управління проектами»

Студентський гуртожиток

Значна частина студентів факультету проживає у гуртожитку. За факультетом ПЦБ закріплено окремий гуртожиток №1, в якому проживають 75 студентів факультету. Усім студентам факультету, які цього потребують, надається місце у гуртожитку; при цьому студенти І курсу поселяються у гуртожиток в першочергово.

Гуртожиток має блочну систему; на кожному блоці 8 кімнат. Студенти проживають у трьох-, чотирьох- та п’ятимісних кімнатах, є також одномісні кімнати.

В гуртожитку обладнана «Світлиця», де студенти можуть з користю провести своє дозвілля, тут керівники академічних груп проводять тематичні виховні години, відбуваються бесіди з поетами, фахівцями зі спеціальностей, є спортивна кімната, є душові, кухні, Інтернет. Університет має власну котельню – у гуртожитку взимку тепло.

Деканатом та викладачами факультету здійснюється постійне чергування у гуртожитку та контроль за дотриманнями студентами правил проживання у гуртожитку та Внутрішнього розпорядку університету. Активно працює Студентська рада гуртожитку. Керівництво університету разом зі студентським активом проводить постійну роботу щодо покращення умов проживання студентів у гуртожитку. Гуртожиток №1 і окремі його блоки неодноразово відзначалися почесними грамотами в огляді-конкурсі «Вибір року».

Почесні грамоти за призове місце в огляді-конкурсі «Вибір року»

 

Студентський гуртожиток №1

Традиційне привітанняректора університету з Новим Роком студентів гуртожитку № 1

Дозвілля студентів у рідному місті

Губернаторський бал 2014 р

Святкування перемоги у міжфакультетському конкурсі

«Студентська весна 2015» в світлиці гуртожитку

 

Танцювальний колектив «SPLASH»

Активісти факультету

Учасник хору «Харизма» Козаченко Єгор

Двері студентської ради факультету ПЦБ завжди відкриті бажаючим приєднатися до неї. Не зволікайте та приходьте до нас!

 

Організація екскурсій та культурних заходів

Всебічний розвиток студентів та формування у них широкого культурного і професійного світогляду на факультеті ПЦБ підтримується шляхом організації різноманітних екскурсій до промислових підприємств галузі, відвідування театрів, музеїв міста та інших цікавих місць Дніпропетровська та України. Безпосередню участь в організації таких заходів приймають завідувачі і провідні викладачі кафедр факультету,  керівники академічних груп.

Відвідування групою студентів-екологів АЕС у м. Запоріжжя

Екскурсія викладачів і студентів на підприємство «Інтерпайп»