Промислове та цивільне будівництво

Деканат факультета

 • Громова Олена Вячеславівна

  Громова Олена Вячеславівна
  кандидат технічних наук, доцент кафедри «Управління проектами, будівлі та будівельні матеріали»

 • Тарасова Лідія Димидівна

  Тарасова Лідія Димидівна
  кандидат хімічних наук, доцент кафедри «Хімія та інженерна екологія»

 • Гунько Олена Юріївна

  Гунько Олена Юріївна
  кандидат технічних наук, доцент кафедри «Гідравліка та водопостачання»

 • Ястреба Галина Іллівна

  Ястреба Галина Іллівна
  Диспетчер факультету

Факультет заснований в 1955 році.

Архівна довідка:

«Приказ МВО СССР № 653 от 15.06.1955 р.

Об организации факультета промышленного и гражданского строительства в Днепропетровском институте инженеров транспорта им. Кагановича

В связи с возросшим контингентом студентов на специальность ПГС в ДИИТе

                                                                                                П р и к а з ы в а ю: 

Организовать с 1 сентября 1955 г. в ДИИТе факультет ПГС. Внести соответствующие изменения в устав института.

Заместитель министра высшего образования СССР     

В. Столетов»

 

     Першим деканом факультету був призначений доцент кафедри “Мости і тунелі” канд. техн. наук Микола Іванович Воронков, який збільшив факультет до 3-х курсів і в 1957 році перейшов на іншу роботу.

Воронков Микола Іванович

(1955-1957 – термін роботи на посаді декана)

     У 1957 році факультет очолив доцент кафедри “Будівельне виробництво” кандидат технічних наук Леонід Петрович Єгоров, який займав цю посаду до 1959 р. і здійснив перший випуск інженерів-будівельників.

Єгоров Леонід Петрович

(1957-1959– термін роботи на посаді декана )

     Високий рівень дисципліни, відповідальність за виконання дорученої справи, любов студентів до обраної спеціальності, залучення до наукової роботи – ось не повний перелік питань, які з успіхом вирішувалась призначеним в 1959 році деканом факультету доцентом кафедри “Будівельні конструкції” канд. техн. наук Вікентієм Васильовичем Тимошенком.

Тимошенко Вікентій Васильович

(1959-1965– термін роботи на посаді декана)

     За відносно невеликий термін перебування на посаді В.В.Тимошенко вивів факультет на високий рівень з багатьох показників студентського життя – успішності, спорту, художньої самодіяльності, студентського самоврядування, участі в студентських будівельних загонах, в роботі по збиранню врожаю і т.д. В 1965 році В.В.Тимошенко перейшов на посаду доцента кафедри залізобетонних конструкцій Київського інженерно-будівельного інституту. Впродовж наступних років Вікентій Васильович залишався бажаним гостем на факультеті, якому присвятив шість років активної діяльності.

     В 1965 році посаду декана займає старший викладач кафедри економіки транспорту Віктор Георгійович Сидоров. В.Г.Сидоров активно працював в напрямі збереження традицій факультету. Йому вдалося зберегти високий рівень успішності. Факультет стабільно займав ведучі місця з цього показника.

Сидоров Віктор Георгійович

(1965-1974 – термін роботи на посаді декана)

     Значна увага приділялась виконанню науково-дослідної роботи колективами кафедр факультету, а це в свою чергу сприяло підвищенню кваліфікації викладачів. Успішно захистили кандидатські дисертації Сидоров В.Г., Денішенко Ю.М., Заіченко І.Р., Кучкін Ю.Я.  Захистив докторську дисертацію і став першим професором на факультеті Лауреат Державної премії Сахновський М.М. Студенти факультету приймали активну участь в роботі студентського конструкторського бюро, силами якого запроектована реконструкція низки існуючих будівель (навчальний корпус, їдальня, гуртожиток) та нових об’єктів – плавальний басейн, опори для освітлення стадіону, база відпочинку в с. Орловщина.

     Студенти ПЦБ їздили в студентські будівельні загони на будівництво Байкало-Амурської магістралі. Факультет став ініціатором заклику –“свій дім своїми руками”. Це означало, що ремонт студентських гуртожитків виконувався руками студентів.

     В 1974 році деканом факультету був обраний доцент кафедри “Теоретична механіка” канд. техн. наук Валерій Полікарпович Орленко.

Орленко Валерій Полікарпович

(1974-1987 – термін роботи на посаді декана)

     За час роботи на посаді В.П.Орленка колектив студентів поступово збільшувався і згодом перевищив 500 чоловік. На кафедрах та в лабораторіях факультету працювали понад 60 співробітників. До складу ПЦБ входили шість кафедр: будівельних конструкцій, будівельного виробництва, будівельних матеріалів, будівель, політичної економії, гідравліки та водопостачання. В 1984 році на факультеті була започаткована спеціальність “Раціональне використання водних ресурсів та знешкодження промислових стоків”, яка трансформувалась в спеціальність “Водопостачання та водовідведення”.      

     Активна науково-дослідна робота кафедр, зв’язки з виробництвом сприяли збільшенню кількості захистів дисертацій. Особливо чітко це простежувалось на кафедрі будівельних матеріалів. Завідувач кафедри професор Зазімко В.Г. не тільки сама стала доктором технічних наук і професором, але й за порівняно короткий термін підготувала цілу групу молодих науковців, які успішно захищали кандидатські дисертації. Стали кандидатами технічних наук, а згодом доцентами Пшінько О.М. (нині професор, доктор технічних наук, ректор університету) Нетеса М.І. (нині професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри), Лисняк В.П., Волков Є.І.

     В ці роки успішно поєднували навчальну роботу з науковою співробітники кафедри будівельних конструкцій. Підготував докторську дисертацію доцент Яценко Є.А., захистили кандидатські дисертації і стали доцентами Зданевич Ю.А. та Кирпа І.І.

    Значний об’єм науково-дослідної роботи виконувався на кафедрі будівельного виробництва, якою керував доцент  канд. техн. наук Сергій Сергійович Ульріх, а потім доцент канд. техн. наук Леонід Прокопович Бойко.

     Невелика за чисельністю кафедра “Будівлі” на чолі з доцентом кандидатом архітектури Іваном Романовичем Заіченком надавала відчутну допомогу інституту в проектуванні різноманітних об’єктів та їх будівництві. Це проекти плавального басейну, реконструкції їдальні, прибудови до учбового корпусу, спортивного корпусу, стадіону, гуртожитків, житлових будинків і т.д.

     Необхідно зазначити, що до науково-дослідної роботи активно залучались студенти, що, безумовно, позитивно впливало на якість підготовки за спеціальністю.

      В.П. Орленко вніс великий вклад в становлення факультету, як одного з ведучих факультетів інституту і залишив посаду декана в  1987 році.

      В 1987 році деканом ПЦБ став доцент кафедри “Будівлі і будівельні матеріали” Олександр Павлович Ковальов, яку він очолював з 1981 року. За час перебування на посаді О.П. Ковальову вдалося організувати роботу таким чином, що основні показники роботи факультету покращилися. Як і раніше студенти активно працювали, виконуючи календарний план самостійної роботи, приймали активну участь в культурному, спортивному житті факультету та побуті. Під керівництвом Олександра Павловича працювало кафедральне студентське конструкторське бюро, завдяки якому понад 90 % дипломних проектів були реальними, якщо не повністю, то частково впроваджувалися у виробництві.

Ковальов Олександр Павлович

(1987-1989 – термін роботи на посаді декана)

     Робота доцента О.П. Ковальова за розробку проектів реконструкцій малих вокзалів та інших споруд Молдавської залізниці, яка проводилася з допомогою студентського науково-дослідного загону, була відзначена срібною медаллю комітету Всесоюзної виставки досягнень народного господарства СРСР.

    Ковальов Олександр Павлович нагороджений Знаком Почесний Залізничник. За керівництво студентським будівельним загоном і участь у будівництві споруд у місті Коларово (Чехословаччина)  - орденом імені Юліуса Фучика.

     Олександр Павлович увійшов в історію ДІІТу як провідний архітектор. За його проектами був побудований колишній редакційно-видавничий корпус, спортивно-оздоровчий табір, геодезичний полігон інституту на річці Самарі, спортивні споруди, ряд гуртожитків та житлових будинків на території студентського містечка. Також при його участі велася добудова старого навчального корпусу, вносилися зміни в ході будівництва Палацу культури.

     З початку 1990 року деканом факультету був призначений доцент кафедри “Будівельні конструкції” канд. техн. наук Іван Іванович Кирпа. І.І. Кирпа спрямував свою роботу на подальший розвиток традицій факультету, які примножуються сьогодні докторами технічних наук професорами О.М.Пшіньком, М.І. Нетесою, М.М. Біляєвим, канд. техн. наук доцентами В.Ф. Худенком, Л.О. Яришкіною, О.В. Громовою, Є.І. Волковим, В.Є. Волковою, Д.О. Банніковим, В.М. Багрієм, В.Б. Тульчинським, С.М. Слизьким, А.Х. Драбкіною та іншими науково педагогічними працівниками університету .

Кирпа Іван Іванович

(1989-2006 – термін роботи на посаді декана)

     Наукова робота кафедр факультету тісно пов’язана з залізницями та підприємствами Укрзалізниці. За результатами госпдоговірних та науково-дослідних робіт опрацьовані рекомендації з ефективного рішення підсилень будівельних конструкцій будівель та інженерних споруд локомотивного депо Придніпровської залізниці, заводів ДТРЗ, ДЄВЗ, ДВРЗ, Дніпродзержинського вагонобудівного заводу.

     Набули визнання роботи з поліпшення якості і технології виробництва залізобетонних напірних віброгідропресованих труб, обґрунтування режимів ущільнення бетонів залізобетонних виробів, використання повторних продуктів промисловості, вирішення актуальних питань ремонту та реставрації підводних частин гідротехнічних споруд. Результати наукових досліджень з проблем будівництва та екології прийняті на рівні міжнародних конференцій.

     З середини 2006 року деканом факультету був призначений доцент, кандидат технічних наук Андрій Віталійович Краснюк. А.В. Краснюк спрямовує свою роботу на подальший розвиток традицій факультету як педагогічній так і у

Краснюк Андрій Віталійович

(з липня 2006 р.)

науковій діяльності. Приділяє особливу увагу впровадження сучасних технологій у навчанні (викладання з допомогою мультимедійного обладнання, впровадження систем автоматизованого проектування, тестування  тощо) та науці.