Вища математика

Історія кафедри

Кафедра вищої математики була заснована в 1930 році. Завідувачем кафедри було призначено І.Ю. Огієвецького. У 1932 році Дніпропетровський транспортний інститут розділили на два інститути електромеханічний і будівельний транспортний. Завідувачем кафедрою математики в електромеханічному інституті було призначено І.Ю. Огієвецького, а кафедру математики в будівельному транспортному інституті очолив С.М. Нікольський, в подальшому видатний математик 20-го століття, академік РАН.

З 1941 року по 1944 рік інститут був евакуйований у Новосибірськ і Томськ (механічні спеціальності). Повернення в Дніпропетровськ сталося в 1944 році.

Тверітін О.М. працював на кафедрі з дня її заснування і очолив її після Огієвецького І.Ю. Тверітін О.М. - знавець класичного варіаційного числення, значний аналітик. Наукові інтереси кафедри математики в цей період були тісно пов'язані з кафедрами факультету "Мости і тунелі" в області диференціальних рівнянь і з кафедрою "Будівельна механіка" в області динаміки рухомого складу. При кафедрі будівельної механіки сформувався авторитетний і популярний семінар з механіки, очолюваний Всеволодом Арутюновичем Лазаряном. Секретарем семінару й ученої ради по захисту дисертацій був Ю. А. Радзиховський. В 1963 році він прийняв керівництво кафедрою вищої математики.

Пізніше на базі кафедри вищої математики була сформована кафедра прикладної математики, яку очолив доцент Ю. А. Радзиховський, а керівництво кафедрою вищої математики прийняв в 1967 році професор В.С. Губенко. У цей період співробітники кафедри розробляли математичні методи розв’язування контактних задач механіки. В подальшому при кафедрі був організований науково-дослідний сектор, де виконувались актуальні роботи з нелінійної динаміки просторового руху.

З 1992 року по 2007 рік кафедрою керував професор В.В. Кравець. У 2007 році кафедру очолив професор, член-кореспондент Транспортної академії України, член експертної ради з підготовки іноземних громадян та громадян України до вступу у вищі навчальні заклади, професор Кузнецов В. М.

З 2011 року запрацювала спеціалізована комп’ютерна аудиторія 428 для проведення занять у середовищі Maple та тестування у системі Прометей.

B даний час кафедра вищої математики зберегла свій науковий потенціал в особі завідувача кафедрою професора Кузнецова В.М., а також кандидатів наук, доцентів Бусарової Т.М., Звонарьової О.В., Кісельова М.Я., Кришко Мухіної Н.А., асистентів Семенець Г.І., Агошкової Т.А., Гришечкіної Т.С.

Співробітниками кафедри написано ряд навчальних посібників та методичних вказівок по окремим темам вищої математики. Вони допомагають студентам краще засвоїти матеріал, який викладається на лекціях і, головне, засвоїти ті теми вищої математики, які студент повинен розібрати самостійно.

Кафедрою вищої математики щорічно проводяться математичні олімпіади серед студентів університету. Переможці олімпіад гідно представляють честь університету на всеукраїнських олімпіадах з математики