Вища математика

Основними видами навчання на кафедрі, відповідно п. 5 "Положення про організації навчального процесу у вищих навчальних закладах", затвердженого Наказом МОУ № 161 від 2 червня 1993 р., є:

  • лекції;
  • практичні заняття;
  • консультації;
  • самостійна робота студентів.

Кафедра бере участь у навчанні студентів за денною формою навчання – на семи факультетах університету і безвідривною формою – в Одеському навчально-консультаційному пункті (дистанційна форма навчання).

Навчання студентів відбувається з урахуванням рекомендацій Болонського процесу та орієнтовано на Європейські освітні програми. Упроваджена модульно-рейтингова система поточного і модульного контролю засвоєння студентами навчального матеріалу. Контроль проводиться за електронними тестовими завданнями, складеними викладачами кафедри.

Навчальний процес забезпечений методичною літературою (див. Методична робота кафедра).

При кафедрі обладнаний комп’ютерний клас, в якому студенти розв’язують задачі у середовищі «Maple».

Ще одна важлива риса навчального процесу на кафедрі - проведення обов'язкової контрольної роботи з елементарної математики на першому занятті з математики на 1-му курсі. Ця міра дозволяє вже із самого початку навчання диференціювати студентів за рівнем підготовки.

Викладачі кафедри ведуть профорієнтаційну роботу і забезпечують роботу центрів довузівської підготовки абітурієнтів. Також викладачі кафедри беруть участь у підготовці студентів до участі в олімпіадах різного рівня і наукових конференціях для студентів і молодих вчених.

 

Держбюджетна тема

Назва теми:   Розвиток математичних методів моделей складних систем

Номер: 100.17/50.46

Регістраційний номер: 0117U005652