Колія та колійне господарство

Історія кафедри

Кафедра "Железные дороги" була організована у "Залізнично - будівельному інституті" (ДЗБИИТ) у 1931/32 навчальному році. Завідував кафедрою професор І.Л. Антоконенко. Дисципліну "Ремонт і утримання колії" наперво читав інженер Єкатерининської (нині Придніпровської) залізниці О.М. Фролов.

У січні 1933 року при об'єднанні інститутів ДЕМИИТ і ДЗБИИТ в єдиний інститут ДИИТ на базі кафедри "Железные дороги" було організовано дві кафедри: "Вишукування, проектування та будівництво залізниць" і "Ремонт і утримання колії". Її очолив О.М. Фролов.

У 1938 році кафедра "Ремонт і утримання колії" була перейменована на "Колія та колійне господарство".

Перший випуск на кафедрі "Колія та колійне господарство" відбувся у 1934 р. Усього за роки існування кафедра підготувала понад 15000 фахівців для колійного господарства. Серед них - керівники самого високого рангу: Генеральний директор Укрзалізниці, заступники міністрів, начальники головних управлінь міністерств, керівники служб колії та великих залізничних будівництв тощо.

Завідуючими кафедрою працювали професор І.Л. Антоконенко, (1931-1938 рр.), доцент І.Ф. Ісаков (1938-1941 рр.), професори Г.М. Шахунянц (1942 р.), С.В. Амелін (1942-1944 рр.), М.А. Фрішман (1944-1946, 1955-1979 рр.), доцент В.І. Шатерков (1979-1980 рр.), проф. Ю.Д. Волошко (1980-1990 рр.), доцент А.П. Татуревич (1990-1992 рр.), професори Е.І. Даниленко (1992-1997 рр.), В.Д. Данович (1997-2000 рр.), А.М. Орловський (2000 р), В.В. Рибкін (2000-2014 рр.) , доцент О.М. Патласов (2014 рр.). Зараз кафедрою завідує к.т.н., доцент М.А. Арбузов.

Доктор технічних наук, професор Мойсей Абрамович Фішман заснував на базі кафедри «Колія та колійне господарство» наукову школу вчених-колійників, сферою наукових інтересів яких являються питання улаштування та утримання колії, удосконалення конструкції її елементів, взаємодії колії й рухомого складу. За ініціативою та безпосередньою участю професора М.А. Фрішмана у 1958 році була створена Колієвипробувальна галузева науково-дослідна лабораторія. За часи його керівництва остаточно сформувався склад кафедри, лабораторії і основні напрямки наукової діяльності.

Головний принцип наукової школи М.А. Фрішмана – це проведення наукових досліджень, вкрай необхідних для поточної та перспективної діяльності залізниць, широка підготовка науково-педагогічних кадрів для кафедри, університету, інших вузів та підприємств, широке залучення студентів до наукової роботи. Сьогодні кафедра «Колія та колійне господарство» носить ім'я професора М. А. Фрішмана.

Кафедра й лабораторія під керівництвом М. А. Фрішмана стали великим науковим центром, по вивченню питань взаємодії рухомого складу й колії. Тут була проведена значна робота по удосконаленню розрахунку колії на міцність, у тому числі по вивченню розрахункових характеристик колії й застосуванню ЕОМ.

Кафедра й лабораторія брали активну участь у випробуваннях по впливу на колію нового рухомого складу, у дослідженнях і впровадженні залізобетонних підрейкових основ. Для виконання цих завдань під керівництвом професора М. А. Фрішмана була створена потужна дослідницька база. Лабораторія була обладнана сучасною тензометричною апаратурою, а також аналоговими та цифровими обчислювальними машинами.

За дослідження в області впровадження колії із залізобетонними шпалами М. А. Фрішман був визнаний гідним срібної медалі ВДНГ. Під керівництвом М. А. Фрішмана його учні захистили більше 30 кандидатських дисертацій. Наукова й педагогічна діяльність М. А. Фрішмана дозволила створити наукову школу, що одержала визнання вчених і практиків.

Основні наукові розробки, виконані на кафедрі та в лабораторії під керівництвом М. А. Фрішмана:

  • уперше у світі був застосований метод аналогового моделювання для дослідження взаємодії колії й рухомого складу;
  • уперше у світі розроблена й виготовлена колісна пара для безперервного вимірювання контактних сил між колесом і рейкою;
  • проведено натурні випробування взаємодії колії й рухомого складу при швидкості 250 км/год (рекорд СНД дотепер);
  • розроблено, вкладено в колію й випробувано нові конструкції залізобетонних підрейкових основ, блочні для звичайної колії, для стрілочних переводів, для тунелів (уперше в країнах СНД);
  • розроблено й виготовлений пристрій для вимірювання модуля пружності підрейкової основи (сьогодні - єдиний в країнах СНД);
  • розроблено й виготовлено дослідний екземпляр пристрою для безконтактного вимірювання геометричних нерівностей залізничної колії (уперше в країнах СНД);
  • велися теоретичні й лабораторні дослідження із проектування транспортної системи на магнітному підвішуванні (уперше в країнах СНД).

М.А. Фрішман був відомий як блискучий педагог, лектор і вихователь молоді. Багато уваги він приділяв питанням підготовки молодих фахівців і їхньому вихованню. Його лекції назавжди залишалися в пам'яті його учнів як зразок творчого підходу до викладення серйозного технічного матеріалу. Він надавав великого значення технічним засобам навчання. Обладнана по його задумах аудиторія одержала бронзову медаль ВДНГ.

Професор М.А. Фрішман завідував кафедрою до кінця свого життя 28 років, що є найбільшим терміном. Наступником професора М.А. Фрішмана по тривалості завідування був його учень, аспірант та послідовник, а з часом і професор Рибкін Віктор Васильович.      

                                                                                                          

Рибкін В.В., закінчивши ДІІТ в 1971 році, за традицією та настановою професора М.А. Фрішмана придбав великий практичний досвід роботи на залізниці. З 1971 по 1972 рік Рибкін В.В. працював майстром колійної машинної станції №50 м. Саратова Приволзької залізниці, з 1972 по 1974 рік – інженером управління Придніпровської залізниці, з 1974 по 1975 рік – старшим інженером колієобстежувальної станції №4 головного управління колії МПС. З 1975 року Рибкін В.В. став аспірантом кафедри “Колія й колійне господарство”. В 1981 році пройшов стажування у Всесоюзному науково-дослідному інституті залізничного транспорту. В 1983 успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. З 1986 року – доцент кафедри “Колія та колійне господарство”. З 1989 – докторант ВНИИЖТа. З 2000 року - завідувач, а з 2003 - професор кафедри “Колія та колійне господарство” та проректор університету. Професор Рибкін В.В. в 2000 році нагороджений почесною грамотою Верховної Ради України, в 2006 році подякою Міністерства транспорту України, в 2007 році знаком «Почесний працівник транспорту України». Був академіком транспортної Академії України, членом координаційної ради АСУ Колія країн СНД, нагороджений Знаком «Залізнична Слава».

     Професор Рибкін Віктор Васильович, зберігаючи традиції та продовжуючи справу свого вчителя у підготовці майбутніх фахівців, їх творчому та науковому розвитку, з метою підвищення підготовки студентів, залучення студентів до виконання реальних наукових, дослідних, конструкторських та технологічних розробок для залізничного транспорту та колійного господарства в 2003 році започаткував щорічне проведення Міжнародної науково-технічної конференції «Студентська наука – колійному господарству».

     В студентських конференціях завжди відображались сформовані традиції кафедри в розвитку науково-технічної діяльності студентів, перспективні шляхи проведення студентської дослідницької роботи, важливість обговорення актуальних проблем, що існують на залізниці та необхідність участі студентів щодо їх розв’язання. В обговоренні заслуханих повідомлень беруть активну участь викладачі кафедри та лабораторії. Нерідко, студенти, що приймали участь в таких конференціях, ставали з часом кандидатами технічних наук.

За керівництва професора Рибкіна В.В. лабораторія згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України № 154 від 25.03.2010 р. призначена головною науковою організацією на Україні з питань впливу на колію й стрілочні переводи. Лабораторія співпрацює з усіма залізницям України, підприємствами, що випускають продукцію для залізничного транспорту, а також закордонними партнерами.

Результатом наполегливої праці професора Рибкіна В.В. стало виконання кафедрою та лабораторією за 2000-2014 роки більше 100 науково-дослідних робіт, отримання більше 50 патентів на винаходи, корисні моделі, свідоцтв про реєстрацію авторських прав, розроблено понад 40 нормативних документів, чисельна публікація тез та статей, захищено 9 кандидатських дисертацій.

Члени кафедри на чолі з професором Рибкіним В.В. приймали участь в роботі міжнародної залізничної організації – Організації співдружності залізниць (ОСЖД), технічних нарадах Головного управління колійного господарства Укрзалізниці, розслідуваннях сходів рухомого складу, чисельних конференціях та виставках. Кафедра має досвід міжнародних зв'язків з Казахстаном, Білоруссю, Росією, Німеччиною, Ізраїлем, Угорщиною, Чехією, Іраном, Словакією, Лівією, Польщею, Грузією, Литвою та іншими країнами.

Наукова діяльність кафедри "Колія та колійне господарство" тісно пов'язана з діяльністю галузевої науково-дослідної лабораторії. Через декілька років після створення лабораторія по ряду показників стала кращою ніж подібна лабораторія ЦНИИ МПС. Дослідження виконані лабораторією були визнані різними науковими та господарськими організаціями. За комплекс робіт по випробуванням та впровадженням в експлуатацію півтора десятка великовантажних транспортерів доценту Циганенко В.В., як співавтору, була присуджена премія Ради Міністрів СРСР, двом співробітникам кафедри (доц. Орловському А.М., доц. Воробейчику Л.Я.) присуджена бронзова медаль ВДНГ.

На сьогодні лабораторія активно співпрацює з Головним управлінням колійного господарства Укрзалізниці, ПАТ «Крюковський вагонобудівельний завод», ПАТ «Азовмаш», ПАТ «Дизельний завод», ПАТ «Днепровагонмаш», Дніпропетровським електровозобудівним заводом, Придніпровською, Одеською, Львівською та Південно-Західною залізницями, Дніпропетровським стрілочним заводом, підтримує тісні контакти з Всеросійським науково-дослідним інститутом залізничного транспорту. Лабораторія також має взаємозв’язки із закордонними партнерами: ТОО «Проммашкомплект» (Казахстан), АО «Грузинские железные дороги», R.W.S. BINDING (Німеччина) тощо.

Практичні та науководослідні роботи лабораторії, як правило, лягали в основу дисертацій аспірантів та вишукувачів кафедри. За період роботи кафедри захищено 6 докторських дисертацій (Амелін С.В., Фрішман М.А., Волошко Ю.Д., Рибкін В.В., Даніленко Е.І., Курган М.Б) та 52 кандидатські дисертації.

Всі викладачі кафедри, випускники ДІІТу, мають практичний досвід роботи на підприємствах колійного господарства, а також багатий педагогічний та науковий досвід. Останніми роками кафедра оновлюється за рахунок випускників аспірантури кафедри.

Зараз на кафедрі викладають: доц. Гнатенко Василь Павлович, доц. Арбузов Максим Анатолійович, доц. Настечик Микола Петрович, доц. Патласов Олександр Михайлович, доц. Бондаренко Ірина Олександрівна, доц. Курган Дмитро Миколайович, доц. Губар Олексій Васильович, доц. Андрєєв Володимир Сергійович, доц. Чернишова Оксана Сергіївна, ас. Савицький Віктор Володимирович, ас. Маркуль Руслан Володимирович, ас. Токарєв Сергій Олександрович.

Кафедра здійснює навчання студентів за такими спеціальностями: залізничні споруди та колійне господарство; підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання; мости та транспортні тунелі; менеджмент організацій; промислове та цивільне будівництво; організація перевезень та управління на транспорті. Налічується 25 дисциплін, які вичитуються викладачами кафедри.

Починаючи з семидесятих років минулого сторіччя приділяється багато уваги комп'ютеризації навчального процесу та науково-дослідної роботи. Кафедра має ряд власних програмних продуктів спеціального призначення.

Викладачами кафедри самостійно або у складі авторських колективів створені підручники та навчальні посібники з розрахунків колії на стійкість, взаємодії колії і рухомого складу, стрілочних переводів та земляного полотна, надійності роботи залізничної колії.

За кількістю державних нагород кафедра є лідером в університеті: нагороду «Почесний залізничник» отримали Ісаков І.Ф., Фрішман М.А., Липовський Р.С., Данович В.Д., Даніленко Е.І., Гнатенко В.П., Татуревич А.П., Орловський А.М., Уманов М.І., Патласов О.М., «Почесний будівельник» - Волошко Ю.Д., «Почесний працівник транспорту України» - Рибкін В.В.