Кафедра «Фізика» здійснює навчання студентів на різних факультетах університету за денною та безвідривною формами навчання за такими основними формами навчальної роботи: лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, консультації, організація самостійної роботи студентів.

Головними напрямками науково-дослідних робот, що проводяться співробітниками кафедри, є: теоретичні та експериментальні дослідження структури та властивостей конденсованих матеріалів, які одержані в умовах, далеких від рівноваги; теоретичні та експериментальні дослідження структури та властивостей речовин та матеріалів. Іншим важливим науковим напрямком в роботі кафедри є удосконалення методики викладання фізики в технічному вузі.

Кафедра співпрацює з інститутом металофізики НАНУ, Дніпропетровським національним університетом ім. О.Гончара, Запорозьким національним університетом, Харьковським національним університетом та інш.

 

Матеріально-технічне забеспечення