Організація будівництва та експлуатації доріг

Підготовка фахівців на факультеті проводиться за спеціальністю «Залізничні споруди та колійне господарство», які володіють методами проектування, будівництва доріг та експлуатації залізничної колії та всіх інженерних споруд залізниць.

У 2014 р. на факультеті відкрита спеціальність «Автомобільні дороги та аеродроми». Її випускники отримують теоретичні знання та практичні навички з розробки проектів автодоріг й аеродромів, організації будівництва й експлуатації інженерних споруд, забезпечення їх надійності та довговічності.

Після успішного закінчення підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на підставі рішення атестаційної комісії на факультеті здійснюється підготовка фахівців за освітнім рівнем «магістр».

Широка спеціалізація майбутніх випускників забезпечується фундаментальною загальнотеоретичною підготовкою, глибоким вивченням спеціальних дисциплін, а також практичною підготовкою. Після закінчення першого курсу студенти проходять навчальну практику з геодезії, другий курс закінчується геологічною практикою, після третього та четвертого —–виробничою.

На старших курсах студенти вивчають: вишукування, проектування і будівництво доріг; устрій, поточне утримання та ремонт залізничної колії магістрального та промислового транспорту; автоматизовані системи управління та сучасні інформаційні технології; будівельні, колійні машини та механізми; будівельні конструкції, мости, тунелі та інші дисципліни.

Всі студенти отримують навички роботи з новітньою обчислювальною технікою, володіють основами менеджменту та маркетингу, що необхідно для роботи в сучасних умовах.

Крім того, студенти факультету під час навчання мають змогу отримати військове звання офіцера запасу для Державної спеціальної служби транспорту.

На факультеті розвинута наукова база, яка дає можливість студентам брати активну участь у науково-дослідній роботі. Після закінчення університету всі випускники факультету отримують направлення на роботу. Вони працюють у дистанціях колії, будівельних і ремонтних підприємствах залізничного транспорту, проектних інститутах, науково-дослідних установах, конструкторських бюро та на інших підприємствах і будовах.

Дозвілля на факультеті

Основними заходами дозвілля студентів факультету є конкурси:

«Ура! Я студент»

«Студентська весна»

Про це говорять і численні нагороди, які виборюють студенти кожного року.