Мости та тунелі

Публікації

Список публікацій кафедри «Мости та тунелі» за 2016 рік

Навчальні посібники

 1. Математичне моделювання земляного полотна залізниць на основі методу скінченних елементів: навчальний посібник / Петренко В.Д., Тютькін О.Л., Кулаженко Є.Ю., Кулаженко О.М. – Дніпро : Вид-во ДНУЗТу, 2016. – 64 с. ISBN 978-966-8471-76-6, 2,41 др. арк.

Кількість публікацій (статей)

українські видання

 1. Петренко В.Д. Лоткові дослідження армування земляного полотна для швидкісних залізниць України / В.Д. Петренко, О.Л. Тютькін, О. Кулаженко // Українська залізниця. – 2016. – №5(35). – С. 42-47. – за прикладними дослідженнями та розробками.

у міжнародних наукометричних базах даних

опубліковано

 1.  Petrenko V. D. Estimation of subgrade strengthening influence using soilcement elements / V. D. Petrenko, O. L. Tiutkin, I. O. Sviatko // Наука та прогрес транспорту. – 2016. – № 4 (64). – С. 161-168. doi: 10.15802/stp2016/78254 – за прикладними дослідженнями та розробками.

подано до друку

 1. V. D. Petrenko, O. L. Tiutkin, S.T. Proskurnia Features of drilling-and-blasting at construction Beskidskiy tunnel // Наука та прогрес транспорту. – 2016. – № 5 (65).

Кількість опублікованих тез доповідей студентів – 12 тез.

 1. Тютькін О. Л. Автоматична тріангуляція для вирішення задач пошуку НДС взаємовпливаючих виробок / О. Л. Тютькін, В. М. Бізяєв // Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту: тези 76 Міжнар. науково-практ. конф. / ДНУЗТ. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 169-170.

 2. Лісневський М. А. Варіантне проектування гідроізоляції при будівництві та експлуатації тунелів / М. А. Лісневський, О. О. Васильєва // Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту: тези 76 Міжнар. науково-практ. конф. / ДНУЗТ. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 174-175.

 3.  Соломка В. І. Визначення вантажопідйомності металевих прогонових будов з ортотропною плитою баластового корита / В. І. Соломка, Т. В. Друзь // Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту: тези 76 Міжнар. науково-практ. конф. / ДНУЗТ. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 176-177.

 4. Соломка В. І. Вантажопідйомність мостів на вискошвидкісних залізничних магістралях за національними та європейськими нормами / В. І. Соломка, М. Е. Сапунжийський // Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту: тези 76 Міжнар. науково-практ. конф. / ДНУЗТ. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 173-174.

 5. Тютькін О. Л. Визначення оптимальних геометричних параметрів оправи перегінних тунелів Дніпропетровського метрополітену / О. Л. Тютькін, М. І. Уманська // Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту: тези 76 Міжнар. науково-практ. конф. / ДНУЗТ. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 179-180.

 6. Марочка В. В. Дослідження динамічної роботи автодорожніх мостів / В. В. Марочка, А. В. Лазаренок // Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту: тези 76 Міжнар. науково-практ. конф. / ДНУЗТ. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 183-184.

 7. Пшінько П. О. Дослідження перехідної жорсткості на підходах до залізничних мостів / П. О. Пшінько, В. В. Марочка, А. В. Позняков // Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту: тези 76 Міжнар. науково-практ. конф. / ДНУЗТ. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 186.

 8. Марочка В. В. З'єднання елементів металевих конструкцій за допомогою приварних шпильок / В. В. Марочка, О. В. Адиров // Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту: тези 76 Міжнар. науково-практ. конф. / ДНУЗТ. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 191-192.

 9. Купрій В. П. Оптимізація режиму роботи тимчасового кріплення під час будівництва гірничого тунелю / В. П. Купрій, Є. В. Сьомкіна // Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту: тези 76 Міжнар. науково-практ. конф. / ДНУЗТ. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 199-201.

 10. Марочка В. В. Проблеми і перспективи розвитку сейсмостійкого транспортного будівництва в Україні / В. В. Марочка, С. Г. Бобошко // Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту: тези 76 Міжнар. науково-практ. конф. / ДНУЗТ. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 208-209.

 11. Лісневський М. А. Систематизація видів підпірних стін / М. А. Лісневський, І. П. Гребенчук // Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту: тези 76 Міжнар. науково-практ. конф. / ДНУЗТ. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 209-210.

 12. Тютькін О. Л. Теоретико-практичні основи МодМетроДіпро / О. Л.Тютькін, В. П. Купрій, М. В. Онищенко // Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту: тези 76 Міжнар. науково-практ. конф. / ДНУЗТ. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 212.

Молоді вчені у ВНЗ та НУ (до 35 років)

Наукові праці, конференції

Опубліковано навчальних посібників

 1. Математичне моделювання земляного полотна залізниць на основі методу скінченних елементів: навчальний посібник / Петренко В.Д., Тютькін О.Л., Кулаженко Є.Ю., Кулаженко О.М. – Дніпро : Вид-во ДНУЗТу, 2016. – 64 с. ISBN 978-966-8471-76-6.

Кількість публікацій (статей) молодих вчених, усього одиниць – 2 статті.

українські видання

 1. Петренко В.Д. Лоткові дослідження армування земляного полотна для швидкісних залізниць України / В.Д. Петренко, О.Л. Тютькін, О. Кулаженко // Українська залізниця. – 2016. – №5(35). – С. 42-47. – за прикладними дослідженнями та розробками.

у міжнародних наукометричних базах даних

 2.  Petrenko V. D. Estimation of subgrade strengthening influence using soilcement elements / V. D. Petrenko, O. L. Tiutkin, I. O. Sviatko // Наука та прогрес транспорту. – 2016. – № 4 (64). – С. 161-168. doi: 10.15802/stp2016/78254 – за прикладними дослідженнями та розробками.

Взято участь у наукових заходах (семінарах, конференціях, симпозіумах)

  – міжнародних, всього – 2 конференції

 1. 76 Міжнар. науково-технічної конф. «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», 19-20 травня 2016 р., Дніпро.

 2. V Міжнародна науково-практична конференція «Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика», що присвячується пам’яті професора О. С. Распопова, 5-6 жовтня 2016 р., Дніпро.