Мости та тунелі

Історія кафедри

  Кафедру «Мости і тунелі» засновано на базі двох кафедр: «Мости» і «Тунелі, основи і фундаменти».

  Наказом по інституту № 193 від 07.10.1931 р. створено Будівельний факультет, до складу якого серед знов створених кафедр ввійшла і кафедра «Мости». За всі роки існування кафедра підготувала та випустила понад 4000 фахівців у галузі проектування, будівництва, та реконструкції мостів. Серед них – заступники міністрів, начальники головних управлінь міністерств, керівники державних проектних інститутів, великих залізничних будівництв тощо.
  Завідувачами кафедри працювали: проф. Клех Є. А. (1930 – 1941), проф. Гастєв В. О. (1941 – 1943), доц. Воронков М. І. (1943 – 1954), проф. Бондар М.Г (1954 – 1991), проф. Гейзен Р.О. (1991 – 1996), доц. Закора О.Л. (1996 – 1997; 2003 – 2006), проф. Казакевич М.І. (1997 – 2003), проф. Распопов О.С. (з 2006–2014), доц. Солдатов К.І. (в.о., 2014 – 2015), доц. Марочка В.В. (в.о., 2015 – 2016). Дійсним засновником кафедри вважається академік НАН України Патон Є.О.

                                                                                                                           

Академік НАН України, д.т.н., професор Є.О. Патон

  За всю історію існування ДІІТу кафедра мала кілька назв: «Кафедра масивних мостів»; «Кафедра дерев’яних та металевих мостів»; «Кафедра залізобетонних та кам’яних мостів та тунелів». З 1939 р. по 1962 р. (з невеликою перервою 1946 – 1947 рр.) кафедра мала назву «Мости та конструкції». Після виділення кафедри будівельних конструкцій у 1962 р. і до липня 2016 р. кафедра мала назву «Мости».
На кафедрі під керівництвом академіка НАН України М. Г. Бондаря було створено наукову школу динаміки мостів. При кафедрі працює Галузева науково-дослідна лабораторія штучних споруд (завідувач лабораторією – к.т.н., доцент Соломка В.І.).

  Напрямок наукових досліджень склався у 1950 році на основі наукових робіт, виконаних колективом кафедри під керівництвом академіка НАН України Бондаря М. Г.

                                                                                                                        

Академік НАН України, д.т.н., професор М.Г. Бондар


  Щорічно колективами кафедри та лабораторії виконується до декілька науково-дослідних робіт (НДР). НДР виконуються на високому рівні і в заплановані строки.
  Викладачами кафедри самостійно або у складі авторських колективів створені підручники та навчальні посібники з проектування, будівництва й реконструкції мостових конструкцій.

  Кафедра проводить Міжнародну науково-технічну конференцію «Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика», має міжнародні зв’язки з РФ, Німеччиною, Францією, Італією, США.

  Більшість викладачів кафедри має науково-педагогічний стаж у ДІІТі 10–40 років (середній – 20 років).

  Кафедра «Тунелі, основи та фундаменти» була створена наказом директора ДІІТу від 10 жовтня 1931 року і відносилась до факультету «Інженерні споруди». Вона мала назву «Основи та фундаменти», її першим завідувачем був доц. Кущ О. М., якого в 1933 р. змінив доц. Мореходов Н. К. В той час на кафедрі викладалися 2 дисципліни: «Основи та фундаменти» і «Геологія та петрографія».

  В роки війни, коли ДІІТ знаходився в евакуації (1941 – 1946 рр.), кафедра входила до складу об’єднаної кафедри «Будівельне виробництво, будівельні машини, будівлі, основи і фундаменти, геологія», якою завідував доц. Усачов.
  В квітні 1946 р. кафедра була відновлена на новоствореному факультеті «Мости та тунелі» і її знову очолив доц. Мореходов Н. К.

  В 1948 р. кафедру очолив професор Гольдштейн М. Н., який керував нею до 1981 р.

                                                                                                                             

д.т.н., професор М.Н. Гольдштейн

  Починаючи з цього року кафедру очолювали: к.т.н., професор Глушко В. Т., при якому вона стала називатися «Тунелі, основи та фундаменти» (1981 – 1986); к.т.н., доцент Тубольцев В. М. (1986 – 1994); д.т.н., професор Тимофієва Л. М. (1994 – 1997); д.т.н., професор Петренко В. Д. (1997 – 2016).
В 1949 р. при кафедрі була створена Галузева науково-дослідна лабораторія механіки ґрунтів (нині її очолює старший викладач Лісневський М.А.), яка потім стала широко відомою як в бувшому СРСР, так і за його межами. Вона стала ведучою в області створення нових приладів, методів і методик випробування різноманітних ґрунтів.

   В 1956 р. на кафедрі була відкрита нова спеціалізація «Транспортні тунелі і метрополітени».
Кафедра була ініціатором будівництва метрополітену в м. Дніпропетровську. В цей період тематика наукових досліджень кафедри поширюється на тунелі і метрополітени.
  Починаючи з 1949 р. на кафедрі ведеться навчання аспірантів, котрі відбиралися в основному з числа молодих перспективних співробітників лабораторії. За цей час на кафедрі було підготовлено близько 48 кандидатів наук і 3 доктора наук, а ще 3 бувші здобувачі кандидатських дисертацій кафедри захистили докторські дисертації в інших організаціях.

  На кафедрі працюють два лауреати Державної премії в області науки і техніки (професор кафедри, професор В. Д. Петренко (1997) і завідувач кафедри, доцент О. Л. Тютькін (2012)).

  За час існування спеціалізації «Транспортні тунелі і метрополітени» кафедра підготовила близько 500 спеціалістів-тунельників. Наукова спрямованість досліджень кафедри включає дослідження і розробку методів розрахунку стійкості основ, споруд і ґрунтових масивів в складних інженерно-геологічних умовах, вивчення питань механіки підземних споруд при будівництві тунелів і метрополітенів, дослідження підвищення стійкості і несучої здатності земляного полотна залізниць.

  В зв’язку із реструктуризацією університету кафедри «Мости» і «Тунелі, основи та фундаменти» створено нову кафедру «Мости та тунелі» (Наказ ректора № 42 «Про реструктуризацію кафедр університету» від 29.03.2016 р.), завідувачем якої став д.т.н., доцент О.Л. Тютькін.