Краснюк Андрій Віталійович
Кандидат технічних наук, доцент

Особиста сторінка

Закінчив у 1998 р. ПДАБА за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво». З 2004 р. був на посаді завідувача кафедри «Графіка». По результатах наукових досліджень та освітньої діяльності на кафедрі «Графіка» опублікував 67 наукових та методичних праць, в тому числі він є співавтором 1 підручника, 2 навчальних посібників та 4 відомчих нормативних документів. Сфера наукових та освітніх інтересів: розробка теоретичних та практичних основ використання полімерних матеріалів у будівництві; розробка ефективних та економічних теплоізоляційних матеріалів; сучасні технології ремонту будівель та споруд; вдосконалення методик викладання нарисної геометрії, а також інженерної та комп’ютерної графіки шляхом впровадження в навчальний процес мультимедійних засобів й дистанційних форм навчання.