• Щербак Андрій Святославович
  Щербак Андрій Святославович

  Завідувач кафедри, кандидат технічних наук

  Закінчив у 2000 р. ПДАБА за спеціальністю «Технологія будівельних виробів, конструкцій і матеріалів». З 2010 р. був на посаді завідувача навчальною лабораторією кафедри. В 2015-16 роках виконував обов’язки завідувача кафедрою. З 01 липня 2016 року очолив кафедру «Графіка». Має 22 наукові та методичні праці в тому числі він є співавтором 2 навчальних посібників та 2 відомчих нормативних документів. Сфера наукових та освітніх інтересів: розробка ефективних та економічних теплоізоляційних матеріалів; вдосконалення сучасних технологій ремонту будівель та споруд; дослідження побудов розгорток криволінійних поверхонь; впровадження методик викладання нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки шляхом використання в навчальному процесі мультимедійних технологій та дистанційних форм навчання.

 • Краснюк Андрій Віталійович
  Краснюк Андрій Віталійович

  Кандидат технічних наук, доцент

  Закінчив у 1998 р. ПДАБА за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво». З 2004 р. був на посаді завідувача кафедри «Графіка». По результатах наукових досліджень та освітньої діяльності на кафедрі «Графіка» опублікував 67 наукових та методичних праць, в тому числі він є співавтором 1 підручника, 2 навчальних посібників та 4 відомчих нормативних документів. Сфера наукових та освітніх інтересів: розробка теоретичних та практичних основ використання полімерних матеріалів у будівництві; розробка ефективних та економічних теплоізоляційних матеріалів; сучасні технології ремонту будівель та споруд; вдосконалення методик викладання нарисної геометрії, а також інженерної та комп’ютерної графіки шляхом впровадження в навчальний процес мультимедійних засобів й дистанційних форм навчання.

 • Руденко Дмитро Вікторович
  Руденко Дмитро Вікторович

  Кандидат технічних наук, доцент

  Закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури у 2003 р. за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво». З 2005р. - молодший науковий співробітник науково-дослідної частини Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, асистент, згодом доцент кафедри «Будівлі та будівельні матеріали» ДНУЗТ. З листопада 2015 р. по теперішній час – докторант ДНУЗТ, доцент кафедри «Графіка». Автор 39 наукових і методичних праць, у тому числі 2 навчальних посібників. Сфера наукових інтересів - розробка наукових основ технології модифікованого монолітного бетону нового покоління для споруд спеціального призначення; дослідження процесів структуроутворення модифікованої цементної системи бетону природного тверднення; дослідження напруженого стану модифікованого монолітного бетону природного тверднення.

 • Попудняк Юрій Якович
  Попудняк Юрій Якович

  Cтарший викладач

  Закінчив ДІІТ у 1992р. по спеціальності «Локомотиви та локомотивне господарство». Працює на кафедрі з 2003 року. Під час роботи на кафедрі «Графіка» опублікував 12 наукових та методичних праць, в тому числі він є співавтором 3 навчальних посібників, та 5 методичних вказівок. Сфера наукових інтересів: дослідження криволінійних поверхонь в просторі та використання для аналізу перерізів комп’ютерний комплекс КОМПАС.

 • Бочарова Наталя Петрівна
  Бочарова Наталя Петрівна

  Асистент

  Закінчила ДІІТ у 1995 р. по спеціальності «Мости та тунелі». Працює на кафедрі з 2006 року. Є співавтором навчального посібника, Російсько-українського словника з інженерної графіки, багатьох методичних видань. Сфера наукових інтересів: дослідження особливостей використання BIM технологій в будівництві (REVIT) та параметричному 3-D моделюванні.

 • Данилова Олеся Сергіївна
  Данилова Олеся Сергіївна

  Асистент

  Закінчила ДІІТ у 1990р. по спеціальності «Промислове та цивільне будівництво». Працює на кафедрі з 2002 року. Сфера наукових інтересів – дослідження особливостей застосування засобів САПР для вирішення задач тривимірного моделювання

 • Старосольска Тетяна Василівна
  Старосольска Тетяна Василівна

  Асистент

  Закінчила ДІІТ у 1984 р. по спеціальності «Організація будівництва доріг». Працює на кафедрі з 2006 року. Сфера освітніх інтересів: впровадження мультимедійних засобів й дистанційних форм навчання.

 • Татарінов Олександр Федорович
  Татарінов Олександр Федорович

  Завідувач лабораторією

  Закінчив ДІІТ у 1998р. по спеціальності «Мости та тунелі». Працює на кафедрі з 2000 року. З 2014 року є сертифікованим викладачем компанії Autodesk в Україні. Сфера наукових інтересів – дослідження особливостей використання новітніх методик створення та використання BIM - систем в будівництві, урахування термосилових навантажень в розрахунках на міцність будівельних конструкцій.

 • Євстіфєєва Валерія Анатоліївна
  Євстіфєєва Валерія Анатоліївна

  Cтарший лаборант

  Працює на кафедрі з 2010 року.Виконує обов’язки профорга кафедри.

 • Монгарова Олена Євгенівна
  Монгарова Олена Євгенівна

  Лаборант

  Закінчила ДНУЗТ у 2014 р. по спеціальності «Організація будівництва доріг». Працює на кафедрі з 2014 року.Викладає курс з «Основ академічного рисунку та живопису». Сфера освітніх інтересів – промисловий дизайн.