Шановні студенти та абітурієнти!

Креслення є одним з головних носіїв технічної інформації, без якої не обходиться жодне виробництво. На знову створювані прилади, машини і споруди спочатку розробляють креслення (проекти). За ним визначають їхні переваги і недоліки, вносять зміни в конструкцію. Тільки після обговорення креслень (проектів) виготовляють експериментальні зразки виробів. Робітники, інженери і техніки повинні вміти читати креслення, щоб зрозуміти як саму конструкцію, так і роботу виробу, а також викласти свої технічні думки, використовуючи креслення. Креслення широко використовуються і в навчальних закладах при вивченні теоретичних, загально технічних і спеціальних предметів.

Уміння читати і складати креслення – одна з найважливіших сторін кваліфікації інженера будь-якої спеціальності, що вимагає значної теоретичної підготовки, розвиненої просторової уяви і практичних навичок. Вміти читати креслення – це значить, по зображенню предмета вміти уявити собі його просторову форму, розміри тощо.

З появою комп’ютерної техніки та сучасних програм автоматизованого проектування стало можливим набагато швидше та простіше створювати як звичайні креслення, так і об’ємні моделі будь-яких будівельних споруд  та машинобудівельних виробів. Тому сучасна інженерія потребує висококваліфікованих спеціалістів з використання найновіших систем автоматизованого проектування.

Викладачі кафедри протягом усього періоду її існування викладають нарисну геометрію й інженерну графіку, а з 1996 року і комп'ютерну графіку – графічні пакети САПР AutoCAD та Компас 3-D. На кафедрі створена навчальна лабораторія, яка укомплектована сучасною комп’ютерною та оргтехнікою. На її базі проводяться заняття за розкладом та самостійна робота студентів.

      

На нашій кафедрі всі співробітники докладають максимум зусиль для того, щоб ви могли опанувати знання та навички з нарисної геометрії, комп’ютерної та інженерної графіки та використовувати їх в подальшому навчанні та майбутній праці.

З повагою, завідувач кафедри!