Екологічна та цивільна безпека

Кафедра «Безпека життєдіяльності» приймає участь у підготовці бакалаврів та магістрів за всіма спеціальностями денної та безвідривної форм навчання в університеті, а також в системі післядипломної освіти. Крім того на кафедрі викладаються дисципліни, що розроблені для підготовки магістрів міжнародного рівня в рамках європейських програм TEMPUS та ERASMUS+ за фахом «Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті» та «Логістика і ризик-кризове управління на транспорті».

Освітній процес на кафедрі пов’язано з навчанням майбутніх фахівців в сфері основ екології та безпеки життєдіяльності, промислової безпеки та охорони праці на виробництві, цивільного захисту, попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на транспорті, нормативно-правової бази в області безпеки та ін.

Практичні знання і навички з безпеки життєдіяльності та охорони праці студенти набувають на кафедрі при виконанні лабораторних і практичних робіт в спеціалізованих учбових лабораторіях з гігієни праці та виробничої санітарії, пожежної безпеки, електробезпеки, а також природного навколишнього середовища.

На кафедрі приділяється значна увага науковій роботі студентів, працює студентське науково-технічне співтовариство. Щорічно проводиться засідання секції «Безпека життєдіяльності» Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених, магістрантів та студентів «Науково-технічний прогрес на транспорті». Кращі доповіді і наукові дослідження студентів готуються до участі у 1 та 2 турі всеукраїнського конкурсу наукових робіт з безпеки життєдіяльності.

З 2011 р. на кафедрі працює галузева науково-дослідна лабораторія «Технології та системи безпеки на залізничному транспорті». Лабораторія виконує наукові дослідження в області впливу людського фактору на безпеку транспортних процесів, розробки відповідних технологій, нормативної документації, проведення експертних оцінок для потреб залізничного транспорту, розробки і випробування систем безпеки руху поїздів, безпеки життєдіяльності та ін.

Професор Горобець В.Л. (зправа) керує підготовкою до ресурсних випробувань поперечної балки електропоїзда на підприємстві компанії Hyundai Rotem (Південна Корея, 2012 р.)

 

Високою оцінкою наукової діяльності викладацького складу кафедри є те, що доцент Сидоренко Ганна Григорівна у 2016 році стала лауреатом Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок, яку вона отримала за цикл наукових праць «Особливості центральної нейротрансмісії за умов довготривалого стресу».

Навчально-виховний процес на кафедрі БЖД забезпечують 11 науково-педагогічних працівників. Серед викладачів кафедри 2 доктори наук, 7 кандидатів наук, 3 старших викладача та 1 асистент. Навчально-допоміжний персонал кафедри складає 3 особи – завідувач лабораторією, старший лаборант, лаборант.

Перший ряд (зліва направо): ас. Ліціюк Г.В., к.т.н., доц. Бібік С.І., к.ф.н., доц. Костюк Н.П., зав. лаб. Зверєва А.В., к.б.н., доц. Сидоренко Г.Г.;
другий ряд: лаб. Калімбет М.В., к.т.н., ст.викл. Музикін М.І., д.т.н., проф. Горобець В.Л., зав. каф., Д.Т.Н., проф. Саблін О.І., ст.викл. Лоза В.Г., к.т.н., доц. Заяць Ю.Л.