Безпека життєдія­льності

Кафедра приймає участь у підготовці спеціалістів та магістрів в системі післядипломної освіти. Кафедра має ліцензію на випуск в 2017 році 3 спеціалістів за спеціальністю « Транспортні системи».

Випускники нашої кафедри працюють інженерами з охорони праці на всіх дорогах України.

В університеті йде підготовка магістрів міжнародного рівня за фахом «Інтероперабельність та безпека на залізничному транспорті», за програмою MISCTIF, під егідою Євросоюзу. В підготовці магістрів приймають участь викладачі кафедри «БЖД», які викладають такі дисципліни:

 1. Нормативно - правова база Європейського союзу у сфері залізничного транспорту;
 2. Ризик: аналіз наслідків та попередження;
 3. Принципи безпеки. Норми безпеки в різних країнах;

Дисципліни, що викладаються на кафедрі «Безпека життєдіяльності»:

 1. Безпека життєдіяльності;
 2. Основи охорони праці;
 3. Охорона праці в галузі;
 4. Цивільний захист;
 5. Радіаційна безпека;
 6. Основи екології та БЖД;
 7. Електробезпека;
 8. Безпека руху та ПТЕ залізниць;
 9. Пожежовибухобезпека;
 10. Ергономіка на залізничному транспорті;
 11. Транспортне право;
 12. Договірне право;
 13. Підприємницьке Право України;
 14. Юридична відповідальність на транспорті;
 15. Профілактика та локалізація техногенних катастроф;
 16. Надійність та діагностика пристроїв контролю та безпеки об’єктів підвищеної небезпеки на залізничному транспорті;
 17. Нормативно-правове забезпечення охорони праці;
 18. Законодавчі на нормативні основи охорони праці на транспорті;
 19. Правила дорожнього руху.

Кожен рік серед студентів кафедри «Безпека життєдіяльності» проводяться наукові конференції за напрямками:

 1. Екологічна безпека;
 2. Охорона праці;
 3. Цивільний захист.

На кафедрі функціонує учбова лабораторія для проведення лабораторних занять з « Охорони праці в галузі» .  Підготовка фахівців на кафедрі відбувається з урахуванням тенденцій сучасної освіти та орієнтована на Європейські освітні програми. Випускники кафедри контролюють безпеку руху та охорону праці в структурних підрозділах залізниць.