Вагони та вагонне господарство

Історія кафедри     

Кафедра «Вагони та вагонне господарство» розпочала відлік своєї історії в 1930 р. у складі паровозно-вагонного факультету. Як самостійна одиниця, кафедра стала в 1933 р. Видатний учений, засновник і перший завідувач кафедри вагонів ДІІТу доктор технічних наук, проф. Михайло Васильович Винокуров писав: «Наша країна є Батьківщиною нової галузі науки – науки про вагони». М. В. Винокуров працював заступником начальника інституту з навчальної роботи, в 1931 р. захистив докторську дисертацію. Працюючи в інституті, він зробив великий внесок у вдосконалення навчального процесу та розвиток науки. Йому належать фундаментальні наукові праці з динаміки руху вагонів, розрахунку та конструкції деталей рухомого складу, експлуатації вагонів. Ще в 1928 р. М. В. Винокуров підготував монографію «Динаміка паровоза», а пізніше; він був призначений начальником Всесоюзного науково-дослідного паровозо-вагонного дослідного інституту, згодом Всесоюзного наукової дослідного інституту залізничного транспорту (ВНДІЗТ, відоміший за російською абревіатурою ВНИИЖТ). Після Вітчизняної війни за редакцією М. В. Винокурова був виданий фундаментальний підручник «Вагони», що на багато років став основним посібником і настільною книгою для тисяч спеціалістів-вагонників.

У 1932 р., після закінчення ДІІТу, на кафедрі почали працювати інженери (пізніше доценти) І. М. Коротеєв та О. О. Харитонов. Упродовж 1938-1963 рр. на кафедрі працював О. А. Львов, згодом відомий учений у галузі міцності рам, кузовів і динаміки вагонів, співробітник лабораторії динаміки і міцності очолюваної академіком В. А. Лазаряном.

У передвоєнні роки кафедра випустила близько 200 фахівців вагонного господарства. В роки Вітчизняної війни вона продовжувала готувати фахівців у Новосибірську, надаючи науково-технічну допомогу вагонникам Томської залізниці.

Після повернення інституту до Дніпропетровська на кафедрі продовжували працювати І. М. Коротеєв, О. О. Харитонов, 0. А. Львов і розпочав роботу канд. техн. наук, доц. А. А. Бродовський. Почалося відновлення старих і створення нових лабораторій, першою з яких була лабораторія автогальм, що займала одну невелику аудиторію загальною площею близько 100 м2.

3 1944 р. кафедру очолював видатний учений кандидат технічних наук, доц. А. А. Бродовський. А в 1954 р. після захисту кандидатської дисертації її завідувачем став кандидат технічних наук, доцент Іван Макарович Коротєєв. Майже 20-річний період його роботи на цій посаді позначений постійною турботою про вдосконалення навчального процесу, розширення й поліпшення якості лабораторної бази, підвищення рівня підготовки фахівців і наукових досліджень.

Наприкінці 60-х рр. на кафедрі обладнана унікальна групова гальмівна станція – повна фізична модель гальмівного обладнання вантажного та пасажирського поїздів із приладами автоматики та контролю. Оснащенням лабораторії займалися О.О. Харитонов та Ю. Г. Амосов, який почав працювати на кафедрі з 1957 р., обидва – основні викладачі дисципліни «Автоматичні гальма». Остаточним етапом обладнання лабораторії була установка в 1964 р. компресорної станції для забезпечення гальмових приладів стисненим повітрям. Надалі устаткування лабораторії постійно оновлювалося й сьогодні групова гальмівна станція ДІІТу – одна з найкращих у СНД та використовуються як у начальному процесі, так і при випробуваннях і сертифікації гальмівних пристроїв.

Із 1957 р. кафедра почала підготовку фахівців на факультеті безвідривної підготовки (заочне навчання). Для педагогічної роботи в 1959 р. був запрошений спеціаліст із підприємства О. С. Осіпов, який мав великий досвід роботи на лінійних підприємствах і в управлінському апараті залізниці. Він зростав як науковець, а згодом перейшов на посаду доцента.

Педагогічний і науковий потенціал кафедри інтенсивно зростав у 70-ті рр. Збільшення прийому студентів спеціальності «Вагони і вагонне господарство» на механічному, вечірньому та заочному факультетах і розширення тематики науково-дослідних робіт дозволили збільшити штат викладачів та науково-дослідного сектору. На кафедру прийшли інженери О. М. Савчук (1961), В. П. Юрчук (1963), Г. В. Рейдемейстер (1964), А. Ю. Дударєв (1966), канд техн. наук В. К. Бруякін, інженер О. Г. Дуганов (1967), завідувач лабораторії І. К. Мороз, наукові співробітники М. О. Пастернак (1968), М. О. Мельниченко, К. М. Фомкін (1969), В. Г. Анофрієв, В. І. Грицан, В. О. Калашник (1971). Усі вони, крім аспіранта МІІТу В. К. Бруякіна, були колишніми студентами ДІІТу. В ці роки на кафедрі почав працювати й досвідчений практик, у минулому заступник директора Дніпропетровського вагоноремонтного заводу, доц. Ф. П. Свєташов.

Розширювалася лабораторна база кафедри, була обладнана лабораторія «Вагони» для вивчення конструкції та технології ремонту вагонів, оснащена натурними частинами вагонів, стендами для статичних і динамічних випробувань, магнітно-порошкового й ультразвукового контролю стану деталей вагонів, обміру деталей вагонів за допомогою шаблонів. Створено також лабораторію холодильного устаткування, кондиціювання повітря й електроустаткування вагонів.

На початку 80-х рр. на кафедрі була створена лабораторія та почалося викладання курсу автоматики та автоматизації виробничих процесів. Посаду завідувача навчальної лабораторії кафедри в 1976 р. зайняв О. Д. Жаковський.

Кафедра стала ініціатором розвитку реального курсового та дипломного проектування. Збільшувалася кількість заявок підприємств на розробку механізації й автоматизації виробничих процесів на вагонобудівних і вагоноремонтних підприємствах. Наближенню навчального процесу до виробництва сприяло й залучення провідних спеціалістів Дніпродзержинського вагонобудівного та Дніпропетровського вагоноремонтного заводів, вагонних депо та управління Придніпровської залізниці до керівництва дипломним проектуванням.

У період із часу повернення інституту з евакуації по 1974 р. кафедра підготувала біля 2500 фахівців у галузі вагонобудування та вагонного господарства за всіма формами навчання.

З 1974 до 1993 р. завідувачем кафедри був кандидат технічних наук, доцент (із 1986 р. доктор технічних наук, професор) Орест Макарович Савчук, У цей період роботу на кафедрі розпочали А. П. Бєзовська, О. В. Шатунов (1976), В. П. Єпов (1980), С. С. Довганюк  (1980), В. Т. Вислогузов, (1982), канд. техн. наук, доц. А. М. Бабаєв (1983), канд. техн. наук, проф. В. А. Каблуков (1984), А. А. Пуларія (1990). Пожвавилася й робота з підготовки та захисту кандидатських дисертацій із досліджень, які виконувались на кафедрі. Кандидатами технічних наук стали співробітники кафедри: Г. В. Рейдемейстер, А. Ю. Дударєв, О. Г. Дуганов, І. К. Мороз, К. М. Фомкін, М. О. Пастернак, В. Г. Анофрієв, О. В. Шатунов, О. Д. Жаковський, В. В. Соборницька.

У зв’язку зі стрімким розвитком комп'ютеризації на залізничному транспорті багато уваги в навчальному процесі надавали застосуванню обчислювальної техніки, приблизно 80% дипломних проектів містили розрахунки виконані на ЕОМ. У 1986 р. був створений обчислювальний центр кафедри; це дало можливість використовувати ЕОМ під час виконання курсових і дипломних проектів кожному студенту.

У середині 60-х рр. у країні різко зріс рівень перевезе залізничним транспортом швидкопсувних вантажів в 5- та 12-вагонних рефрижераторних секціях, 21-вагонних рефрижераторних поїздах та автономних рефрижераторних вагонах. Відповідно розширилася ремонтна база. Залізнична галузь відчула хронічний недолік інженерних кадрів за спеціалізацією «Рефрижераторний рухомий склад». Тому з 1982 р. кафедра «Вагони» ДІІТу розпочала підготовку фахівців із вищевказаної спеціалізації на базі лабораторій кафедри та Синельниківського рефрижераторного депо, де була відкрита філія під керівництвом доц. кафедри О. Г. Дуганова. Перший випуск фахівців відбувся в 1984 р., останній — у 1991 р.

Упродовж 1993—1997 рр. кафедру очолював кандидат технічних наук, доцент Геннадій Валеріанович Рейдемейстер. У цей час на кафедру прийшов спеціаліст із фундаментальних досліджень у галузі динаміки рейкових екіпажів доктор технічних наук, професор, дійсний член Транспортної академії України Ю. В. Дьомін (1995—1998). В 1995 р. кандидатом наук став асистент кафедри В. Т. Вислогузов, на кафедру приходить випускник К. Б. Савченко.

Розпочалося формування навчальної лабораторної бази Львівського факультету, де фахівці кафедри викладали з 1996 р., відколи було розпочато набір студентів за спеціальністю «Вагони».

Із 1997 до 2003 р. кафедру вдруге очолював доктор технічних наук, професор, дійсний член Транспортної академії України, Міжнародної транспортної академії, Транспортної академії Росії О. М. Савчук. Наукові ступені кандидатів технічних наук у цей період здобули співробітники кафедри С. С. Довганюк та А. Л. Пуларія.

Із 1999 р. розпочалася підготовка інженерів із числа випускників технікумів зі зменшеним до 4 років терміном навчання. У 1975-2002 рр. кафедра підготувала близько 3000 фахівців, які поповнили лави інженерів на вагонобудівних, вагоноремонтних заводах, лінійних підприємствах вагонного господарства, зокрема 44 магістри (підготовка за кваліфікаційним рівнем магістра на кафедрі почалася з 2001 р.).

Із 2003 до 2012 р. на посаді завідувача кафедри працював кандидат технічних наук, доцент Василь Григорович Анофрієв. У цей час кафедра суттєво поповнюється науковими кадрами, на ній почали працювати: кандидати технічних наук, доценти О. Г. Рейдемейстер (2003) і Л. А. Мурадян, В. В. Мямлін (2007), молодший науковий, співробітник О. О. Шикунов (2004), доктор технічних наук, професор С. В. Мямлін (2010).

Для підвищення ефективності та якості навчального процесу й виконання науково-дослідних робіт на кафедрі була організована лабораторія комп'ютерного моделювання систем вагонів та виробничих процесів.

Упродовж 2003-2012 рр. кафедра здійснювала підготовку фахівців із вищою освітою за напрямами «Залізниці та залізнична техніка» за кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста та магістра. Підготовка таких фахівців проводилася за денною формою навчання на механічному факультеті й без відриву від виробництва (ЦБО). Загалом у 2003-2012 рр. підготовлено понад 3000 фахівців із вищою освітою: 1566 бакалаврів,1283 спеціалісти та 185 магістрів.

На підставі відповідних звернень Укрзалізниці та залізниць на кафедрі була організована підготовка й перепідготовка фахівців робітничих професій – дефектоскопістів та провідників пасажирських вагонів. Всього в 2003-2012 рр. пройшли перепідготовку та навчання понад 2600 осіб: більше 500 працівників із неруйнівного контролю для підприємств залізниць і 2122 провідників пасажирських вагонів, підготовлених з числа студентів других курсів університету.

Із 2012 до 2014 р. завідувачем кафедри і проректором з наукової роботи був доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Сергій Віталійович Мямлін.

У 2014 р. під керівництвом проф. О. М. Савчука захистила кандидатську дисертацію І. Ю. Хоменко, докторську дисертацію у 2016 році захистив В.В. Мямлін.

Над докторськими дисертаціями працюють доценти кафедри Л А. Мурадян, 0. Г. Рейдемейстер, А.Л. Пуларія, над кандидатськими – О. А. Шикунов, О. А. Кирильчук, В. Ю. Шапошник, А. С. Смирнов.

З 2015 р. по 2016 р. кафедру очолював доктор технічних наук, професор Босов Юрій Аркадійович.

У 2016 році завідувачем кафедри був обраний кандидат технічних наук (1999 р.), доктор історичних наук (спеціальність "Історія науки і техніки", 2013 р.) Довганюк Степан Степанович. На кафедрі працював з 1980 до 2000 р. З 2000 до 2004 р. – декан Львівського факультету, з 2004 до 2006 р. – в.о. ректора Київського університету економіки і технологій транспорту, з 2006 до 2016 директор Львівської філії університету.

.