Вагони та вагонне господарство

Головним напрямом діяльності кафедри  є підготовка інженерних кадрів для вагонного господарства залізниць, вагонобудівних та вагоноремонтних заводів.

Студенти спеціальності «Вагони та вагонне господарство» освоюють методи проектування перспективних пасажирських і вантажних вагонів, вагонів швидкісних поїздів, технології їх ремонту та модернізації, вивчають розвиток швидкісного руху в Україні та за кордоном,. Для цього кафедра має: сучасні навчальні лабораторії, кваліфікований професорсько-викладацький склад.

Крім основної спеціальності, за час навчання студент-вагонник може отримати професію провідника пасажирського вагона, а також слюсаря з ремонту рухомого складу. Також cтуденти-вагонники при бажанні беруть участь у науковій роботі, вивчаючи конструкцію новітніх зразків залізничної техніки та сучасні методи теоретичних та експериментальних досліджень, що дозволяє істотно підвищити кваліфікацію і сприяє більш вигідному працевлаштуванню.

Випускникам кафедри пропонується робота конструкторів, технологів, інженерно-технічних працівників, керівників підрозділів на підприємствах залізничного транспорту, машинобудівних підприємствах та підприємствах промислового транспорту.

Приміщення кафедри «Вагони та вагонне господарство» розташовані в «старому» корпусі університету в першому та другому блоках.

Кабінет завідувача кафедри - ауд. №307.

Викладацькі - ауд. №305, 312, 313.

Експозиційно-виставковий кабінет розвитку вагонного парку - ауд. №306

Препараторська - ауд. №311.

Кабінет завідувача ГНДЛ «Вагони» та завідувача ВЛ - ауд. №304.

ГНДЛ «Вагони» - ауд. №300, 310

Архів ГНДЛ «Вагони» - ауд. №303.

Найменування приміщення, площа (кв.м), кількість робочих (посадкових) місць

Номер аудиторії або місце розташування приміщення

Найменування навчальної дисципліни

Лабораторія хладотранспорта, 52,8 кв.м, місць - 0

002

Установки кондиціонування повітря і холодильні машині

Лабораторія діагностування та неруйнівного контролю вагонів, 51,8 кв.м, місць - 25

003

Методи та засоби неруйнівного контролю

Технологія ремонту вагонів

(та інші дисципліни)

Клас діагностування та неруйнівного контролю вагонів, 40,6 кв.м, місць - 25

004

Методи та засоби неруйнівного контролю

Загальний курс залізниць і рухомого складу

(та інші дисципліни)

Лабораторія вагонів, 163.5 кв.м, місць - 27

007

Електрообладнання вагонів

Вагони магістрального і промислового транспорту

Технологія ремонту вагонів

(та інші дисципліни)

Лабораторія електрообладнання пасажирських вагонів, 66 кв.м, місць - 30

110

Організація та планування виробництва;

Електрообладнання вагонів;

(та інші дисципліни)

Лабораторія автогальм, 228 кв.м, місць - 25

118

Автогальма рухомого складу

Гальмові системи на залізничному транспорті

(та інші дисципліни)

Мультимедійна аудиторія, 34,8 кв.м, місць - 25

118а

Вагонне господарство

Вагоноремонтні машини та обладнання

(та інші дисципліни)

Лабораторія автоматики та автоматизації виробництва, 54,5 кв.м, місць - 18

302

Автоматизація процесів експлуатації та ремонту вагонів

Контейнери

(та інші дисципліни)

Мультимедійна аудиторія, 118,2 кв.м, місць - 75

309

Вагони магістрального і промислового транспорту

Механіка вагонів

(та інші дисципліни)

Лабораторія комп’ютерного моделювання, 36,9 кв.м, місць - 24, робочих місць - 12

311

Комп’ютерні технології у вагонному господарстві;

Математичні методи та моделі в спеціальних задачах;

Механіка вагонів

Нормативно-технічна документація у вагонному господарстві основи розробки проектної документації

Кафедра «Вагони та вагонне господарство» була заснована водночас із Дніпропетровським інститутом інженерів залізничного транспорту (ДІІТом) в 1930 році.

Головним напрямом діяльності кафедри була підготовка висококваліфікованих інженерних кадрів для вагонного господарства залізниць та вагоноремонтних заводів.

На кафедрі викладаються дисципліни професійного напряму: вагони, автоматичні гальма, технологія ремонту вагонів, організація виробництва на ремонтних підприємствах, вагонне господарство, установки кондиціонування повітря і холодильні машини вагонів, електрообладнання вагонів, автоматизація процесів експлуатації і ремонту вагонів та інші. В учбовий процес інтенсивно впроваджувалось використання  мультимедійних систем, для чого створювалися відповідні спеціалізовані лабораторії, в тому числі з ПЕОМ.

Навчання студентів освітнього ступеню  «бакалавр» та «магістр» здійснюється за спеціальністю 273 «Залізничний транспорт» спеціалізація «Вагони та вагонне господарство». Сертифікати відповідно УД 04010183 та УД 04010198, термін дії до 01.07.23 р.

Кафедра також забезпечує навчальний процес з підготовки фахівців за такими ОПП:

- 273 Локомотиви та локомотивне господарство;

- 133 Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання;

- 141 Електричний транспорт.

Перший набір у магістратуру за спеціальністю 273 «Залізничний транспорт» у кількості 8 осіб відбувся у 2016 році, випуск – у 2018р. Випускні магістерські роботи захистили з оцінкою відмінно 6 випускників; добре -1.  Рекомендовано до вступу в аспірантуру 4 випускників.

Основними видами наукової роботи науково-педагогічних працівників кафедри, протягом останніх п’яти років, були:

 • Розрахунки на міцність кузовів, рам та елементів вагонів;
 • Проведення розрахунків з визначення граничного стану кузовів вагонів;
 • Розробка інструкції з неруйнівного контролю деталей і вузлів пасажирських вагонів магнітно порошковим і ферозондовим методами контролю з випробуванням деталей на розтяг;
 • Проведення випробувань гальмівного обладнання:

- сертифікаційні випробування рукавів Р17Б;

- кваліфікаційні випробування з’єднань безрізьбових для пневматичних систем;

- визначення сили натискання на гальмівні колодки пасажирського вагона з урахуванням навантаження на колесо.

 • Дослідження показників конструкції внутрішньо об'єктного транспортного комплексу ТР17.00.000 з метою постановки на виробництво;
 • Статичні міцнісні випробування несучих провушин бака трансформатора ТЦ-1000000/330-У1 при завантаженні на вагон-транспортер типу 3996;
 • Проведення випробувань тривісного візка для думпкара вантажопідйомністю 105 т;
 • Проведення приймальних випробувань дизель-поїзда пасажирського ДПКр-1К виробництва "ПАТ Крюківський вагонобудівний завод " стосовно вимог до гальм, кліматичного та електрообладнання;
 • Приймальні випробування вагона моделі 14-9068 для перевезення контейнера HI-STAR 190 і залізничного транспортера моделі 14-9062 для контейнера HI-TRAC 190 з допоміжним обладнанням
 • Проведення випробувань з визначення середнього коефіцієнта теплопередачі кузова пасажирського вагона;
 • Приймальні та сертифікаційні випробування піввагонів моделі 12-9920 побудови вагонобудівним заводом QQRS (Китай) та їх комплектуючих на 2х вісних візках ZK-1 залізниць  колії 1520 мм;
 • Сертифікаційні випробування вагона пасажирського купейного побудови заводу Амендорф, відремонтованого ПКВЧД Каховка, Харків, Синельникове в обсязі капітально-відновлювального ремонту з продовженням терміну експлуатації;
 • Сертифікаційні випробування пасажирських вагонів поїзда Талго, які серійно виготовляються в Республіці Казахстан;
 • Сертифікаційні випробування візків двовісних для вантажних вагонів;
 • Сертифікаційні випробування виливків виробництва ДСЛЗ:

     автозчепу в зборі, корпуси автозчепу, тягового хомута, передніх і

    задніх упорів автозчепного пристрою, башмака гальмівного

     неповоротного для вантажних вагонів;

 • Проведення випробувань зразків вагонів за сертифікаційними показниками  п. п. 3,11, 12, 14 НБЖТ ЦВ 01-98:

- піввагону моделі 12-4106-02;

- платформи моделі 13041-07;

- вагона-хопера критого для мінеральних добрив та сировини моделей 19-4109, 19-4109-02, 19-4109-03;

- вагона хопера критого для зерна та інших харчових вантажів моделі 19-4109-01;

- платформи універсальної моделі 13-4085;

- платформи для великотоннажних контейнерів моделі 13-4085-01;

- вагонів для окатишів, моделі 20-4015 або 20-4015-01;

- критого моделі 11-7038;

- вагона для цементу моделі 19-758;

 • Проведення сертифікаційних випробувань гідравлічних гасників коливань рейкового рухомого складу;
 • Проведення сертифікаційних випробувань трамвая моделі 71-414К;
 • Дослідження опору втоми шкворневого вузла і вузла закладення стійки бічної стіни піввагона моделі 12-4160-91;
 • Дослідження залишкового ресурсу пасажирських вагонів побудови вагонобудівних заводів Польщі та Німеччини, яким проведено КВР, у пасажирських вагонних депо;
 • Дослідження залишкового ресурсу та встановлення граничного терміну експлуатації службово-технічних, спеціальних вагонів і вагонів-лабораторій.
 • Ресурсні випробування вантажних та пасажирських вагонів для оцінки залишкового терміну служби;
 • Проведення експлуатаційних випробувань гідравлічних гасників коливань візків електропоїзда;
 • Проведення експлуатаційних випробувань на напрямку Дніпропетровськ-Трускавець пасажирських вагонів, обладнаних:

- деталями з антифрикційного композиційного термопластичного матеріалу (АКТМ);

- гідравлічними гасниками коливань візків;

 • Дослідження переваг та недоліків зразків нової вагонної техніки у дослідних маршрутах Кривий Ріг – Ужгород (проведення  експлуатаційних  випробувань). Визначення показників надійності:

- втулок з композиційних матеріалів та виробів поліуретанових для вантажних вагонів;

- піввагонів моделі 12-7023-01 на візках моделі 18-7020;

- піввагонів моделі 12-1905 на візках моделі 18-711;

 • Експлуатаційні випробування колодок гальмівних для залізничного транспорту;
 • Розробка технічних рішень (модернізацій) несучих елементів конструкції пасажирських вагонів, які відпрацювали призначений термін служби з метою забезпечення продовження терміну їх корисної експлуатації;
 • Розробка нормативної документації "МТУ розміщення та кріплення металопродукції в вагонах та продовження дії існуючих МТУ";
 • Попереднє технічне діагностування (аналіз технічного стану) вантажного рухомого складу та пасажирських вагонів щодо визначення можливості подальшого їх використання за призначенням;
 • Технічне діагностування моторвагонного рухомого складу з метою продовження терміну служби;
 • Технічне діагностування локомотивів з метою продовження терміну служби;
 • Виконання робіт по теплоаудиту  пасажирських вагонів;
 • Технічне діагностування вагонів і візків вузької колії;

Технічні експертизи технічних завдань, технічних  умов, програм і методик, виконаних  співробітниками  кафедри – 52 шт. за 5 років.

Вартість госпдоговірних робіт за останні 5 років

Рік

  2014

       2015

     2016

    2017

     2018

За 5 років

Сума, грн.

4 2107 888

   2 486 067

      3 472 433

   4 164 174

6 673 320

21 013 888