Прикладна механіка і матеріалознавство

Історія кафедри

Відповідно до наказу № 193 від 10 жовтня 1931 р. засновано кафедру «Транспортні машини, гальма, деталі машин». Завідувачем кафедри призначений професор Гомелля С.П.

У 1942-1948 р.р. кафедра входила до складу комплексної кафедри «Теоретична механіка, будівельна механіка та деталі машин», завідувач кафедри професор, д.т.н. Лазарян В.А.

З 1949 р. кафедра називалася «Деталі машин».

У 1955-1960 р.р. - кафедру очолював член-кореспондент АН УРСР, почесний член Міжнародної федерації з теорії механізмів та машин, професор Кожевніков С.М.

У 1960-1964р.р. завідувачем кафедри працював доцент, к.т.н. Денішенко М.Ф.

1965-1975 р.р. - кафедру очолював доцент, к.т.н. Климковський Б.М.

1976-1980 р.р. - завідувач кафедри доцент, к.т.н. Смирнов Г.Ф.

З 1977 р. кафедра називається – «Прикладна механіка».

1980-1985 р.р. - завідувач кафедри доцент, к.т.н. Рейдемейстер Г.В.

1985-2003 р.р. - завідувач кафедри професор, к.т.н. Смирнов Г.Ф.

З 2003 р. завідувач кафедри «Прикладна механіка» професор, д.т.н. Ракша С.В.


У 1933 році засновано кафедру «Технологія металів». Першим завідувачем кафедри був професор Нікітін О О.

У 1941-1945 роках кафедра була евакуйована з механічним факультетом ДІІТу до міста Томськ.

З 1954 по 1977 роки очолювали кафедру доцент Рекуданов П.Н., професор Воронова Н.О., професор Узлов І.Г., доцент Фетисов М.М.

У 1977-93 рр. – завідувач кафедри професор, д.т.н. Колесов С.М. В цей період кафедру перейменовано у кафедру «Технологія матеріалів».

У 1993-2004 р.р. кафедру очолював доцент Козак В. В.

З 2004 р. завідувач кафедри «Технологія матеріалів» професор, д.т.н Вакуленко І.О.


У 2016 р. відбулося об’єднання кафедр університету «Прикладна механіка» та «Технологія матеріалів».

Завідувачем об’єднаної кафедри «Прикладна механіка та матеріалознавство» призначений професор, д.т.н. Ракша С.В.

Кафедра «Прикладна механіка та матеріалознавство» є випусковою з підготовки фахівців за спеціальностями «Галузеве машинобудування» та «Автомобільний транспорт»

Наукова діяльність кафедри

1931-1941 рр. - проходило становлення колективу, наукова діяльність кафедри орієнтована на удосконалення конструкції та підвищення надійності гальм;

1941-1948 рр. - основний напрямок наукових досліджень - динаміка механічних систем;

1948-1955 рр. - на кафедрі проводилися роботи з удосконалення конструкцій та підвищення надійності вагонних сповільнювачів, гальмівних систем, залізничних коліс та автозчепів;

1955-1960 рр. - розроблялися фундаментальні положення та виконувалися дослідження в галузі динаміки машин з пружними ланками, теорії механізмів та машин;

1960-1964 рр. - формується новий напрям наукових досліджень, присвячених удосконаленню конструкції та підвищенню довговічності залізничних коліс та сповільнювачів; розроблено та затверджено нормативну документацію на полегшені залізничні колеса (спільно з Інститутом чорної металургії СРСР); досліджувалися динамічні навантаження у перехідних режимах роботи мостових кранів;

1965-1975 рр. - виконувалися роботи з удосконалення залізничних коліс та колійних машин; виконано комплекс робіт з підвищення довговічності моторно-вісьових підшипників та зубчастих коліс тягового приводу локомотива;

1976-1980 рр. - наукові дослідження спрямовані на удосконалення та розробку ефективних засобів змащування вузлів тертя; запропоновано і виготовлено генератор масляного туману; продовжилися роботи з дослідження динаміки механічних гібридних систем, а також зубчастих передач тягового приводу локомотива;

1980-1985 рр. - виконувався комплекс робіт з удосконалення та розробки нових конструкцій механізмів відкривання люків вагонів-мінераловозів;

1985-2000 рр. - продовжуються наукові роботи з розробки та удосконалення засобів змащування; зокрема, застосування твердозмащувального покриття для робочих поверхонь пари тертя «колесо-рейка».

З 1994 р. - року у зв’язку із становленням кафедри як випускової за спеціальністю «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні та меліоративні машини і обладнання» виникли нові напрями наукових досліджень: розробка нових методів розрахунку стійкості та оптимізація параметрів тонкостінних елементів металоконструкцій; дослідження та удосконалення машин для ущільнення ґрунту; підвищення експлуатаційної ефективності та надійності машин для спорудження, поточного утримання і ремонту залізничної колії; розробка методів проектних розрахунків підвісних канатних доріг.

До основних напрямів наукових досліджень також відносяться: вплив зовнішніх факторів на структуру та фізико-хімічні властивості матеріалів, що використовуються на залізничному транспорті, вплив якості металу на вихід із ладу окремих елементів рухомого складу, втома металевих матеріалів у конструкціях рухомого складу; вплив різних технологічних факторів при виготовленні відливок із сталі на термін служби деталей.

Основні методичні розробки

 • 1. Ракша С.В. , Козуб Ю.Г., Кобець А.С., Дирда В.І. та ін. Підйомно-транспортні машини: Підручник / за ред. проф. А.С. Кобця та В.І. Дирди. – Луганськ: вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченко», 2014. – 218 с.

 • 2. Вакуленко І.О. Структурний аналіз в матеріалознавстві. Навчальний посібник (з грифом МОН). Дн-ськ : Маковецький, 2010,-124 с.

 • 3. Вакуленко І.О. Втома металевих матеріалів в конструкціях рухомого складу. Навчальний посібник (з грифом МОН). Дн-ськ : Маковецький, 2012,-152 с.

 • 4. Вакуленко І.О., Кадильникова Т.М., Пройдак С.В. Технологія механічної обробки металевих матеріалів. Навчальний посібник. Дн-ськ : ПФ «Стандарт-Сервіс», 2014, 176с.

 • 5. Колісник М.П., Шевченко А.Ф., Ракша С.В., Мелашич В.В. Розрахунки будівельних стрілових кранів / Навчальний посібник (з грифом МОН).- Дніпропетровськ, Пороги. 2015.- 816 с.

 • 6. Металорізальні верстати. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Матеріалознавство та технологія матеріалів» / Вакуленко І.О., Мещерякова Т.М., Смірнов Б.М., Грищенко М.М. - Дніпропетровськ, ДНУЗТ, 2005,- 32 с.

 • 7. Матеріалознавство та технологія матеріалів. Методичні вказівки до виконання практичних робіт. / Вакуленко І.О., Грищенко М.А., Плітченко С.О. - Дніпропетровськ, ДНУЗТ, 2011,- 23 с.

 • 8. Пошкодження при втомі конструкцій рухомого складу. Методичні вказівки до виконання практичних робіт. / Вакуленко І.О., Грищенко М.А. - Дніпропетровськ, ДНУЗТ, 2011,- 27 с.

 • 9. Експлуатація та обслуговування машин [Текст]: методичні вказівки до контрольної роботи «Розробка плану технічного обслуговування і ремонту парку машин» / уклад. С. В. Ракша; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн.. трансп. ім.. акад. В. Лазаряна, 2009. – 26 с.

 • 10. Основи конструювання машин [Текст]: методичні вказівки до практичних занять з теми «Розрахунок домкратів» / уклад. С. В. Ракша, В. Е. Черкудінов, О. С. Куроп’ятник; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2010. – 36 с.

 • 11. Деталі машин [Текст]: методичні вказівки до практичних занять з теми «Розрахунок механічних передач» та курсового проектування / уклад. Г. Ф. Смирнов, О. С. Куроп’ятник; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2011. – 43 с.

 • 12. Проектування та вибір елементів промислового пневмоприводу колійних машин і машин для земляних робіт [Текст]: метод. вказівки до курсового та дипломного проектування / уклад.: К. Ц. Главацький, А. М. Слюсарєв, О. П. Посмітюха; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2015. – 54 с.