Прикладна механіка і матеріалознавство

Шановні студенти, абітурієнти, колеги!

Видатний вчений-механік І.О. Вишнеградський у своїх лекціях «Курс підйомних машин», виданих у 1872 р., відзначив: «кто умеет строить краны - тот сумеет любую машину построить».

Кафедра «Прикладна механіка та матеріалознавство» викладає фундаментальні дисципліни з підготовки фахівців-механіків: «Теорія механізмів і машин», «Деталі машин», «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство», «Взаємозамінність, стандартизація, технічні вимірювання». 

Теоретичні знання підкріплюються практичною підготовкою. Студенти першого курсу під час проходження навчальної практики на кафедрі отримують робітничу професію – «слюсар з ремонту рухомого складу».

На старших курсах отримуються навички з розрахунку та проектування вантажопідйомних кранів (автомобільних, гусеничних, баштових, залізничних), конвеєрів, будівельних машин (екскаваторів, бульдозерів, скреперів), машин для колійних робіт. Конструкторську підготовку доповнюють дисципліни технологічного циклу: «Програмна обробка на верстатах з ЧПУ», «Технологія виробництва і ремонту машин», «Технологія складання машин».

Бажаємо успіхів у навчанні!

Завідувач кафедри, професор

Сергій Васильович Ракша

Спеціальність «Галузеве машинобудування»

Майже на всіх промислових підприємствах застосовуються підйомно-транспортні машини – крани, тельфери та інші. Широко використовуються в промисловості також різні транспортери, ескалатори, елеватори, землерійні машини, роботи, маніпулятори та інші машини та механізми.

За спеціальністю «Галузеве машинобудування» здійснюється підготовка інженерів-механіків широкого профілю. Враховуючи спрямованість університету студенти вивчають також колійні машини, які використовуються на залізницях для будівництва та ремонту колії.

Тематика курсового та дипломного проектування за даною спеціальністю визначається нагальними потребами виробництва і має напрями: модернізація і проектування нового робочого обладнання для машин, що знаходяться в експлуатації; розробка механізованого інструменту з метою зменшення ручної праці, підвищення продуктивності і якості виконання робіт з улаштування, ремонту та утримання залізничної колії. Студентами виконуються комплексні дипломні проекти, в тому числі міжкафедральні. У магістерських випускних роботах досліджуються питання обґрунтування та вибору раціональних параметрів машин та їх робочого обладнання, поглиблено вивчаються процеси, що відбувається у вузлах та елементах машин, їх вплив на надійність та довговічність, прогнозуються подальші напрями вдосконалення машин.

Програма навчання: БакалаврМагістр

Можливості працевлаштування:

Випускники працюють на підприємствах Укрзалізниці та інших галузей у сферах проектування, виготовлення та експлуатації вантажопідйомних, колійних, будівельних машин.

Докладніше

Спеціальність «Автомобільний транспорт»

Автомобільний транспорт відіграє важливу роль у соціально-економічному розвитку країни, забезпечує життєдіяльність, функціонування і розвиток усіх галузей економіки.

Формами територіальної організації транспорту є залізничні станції, вузли, автостанції, морські і річкові порти, пристані, аеропорти. Взаємодія різних видів транспорту здійснюється в транспортних вузлах змішаного типу. Найбільш характерними є змішані перевезення вантажів залізничним і автомобільним транспортом.

Автомобільний транспорт здійснює перевезення вантажів із залізничних станцій або ж, навпаки, розпочинає перевезення і доставку вантажів у пункти перевантаження на залізничний транспорт, а також під час доставки автомобільним транспортом вантажів із складів відправників на залізничні станції, вивіз вантажів зі станцій на склади.

Обсяги автомобільних перевезень постійно зростають, а з ними зростає потреба у фахівцях з автомобільного транспорту. У відповідності до навчального плану студенти отримують ґрунтовну загальнотехнічну підготовку з вивченням механіки, інженерної графіки, технології металів, прикладної механіки, електротехніки і електроніки, теплотехніки та ін. Спеціальна підготовка передбачає вивчення теорії робочих процесів і конструкції двигунів, автомобілів, технологічного обладнання для виробництва, ремонту, технічного обслуговування і діагностування автомобільної техніки. Вивчаються організація автомобільних перевезень, організація і безпека руху, економіка автомобільних господарств, ліцензування і сертифікація на транспорті, бухгалтерський облік і менеджмент на автомобільному транспорті.

Основними сферами діяльності випускників є: розробка конструкторської та технологічної документації; технічна експлуатація та обслуговування автотранспортних засобів; розробка технологічних процесів виготовлення, ремонту та відновлення деталей автомобілів; організація діяльності автотранспортних підприємств і станцій технічного обслуговування; технічний контроль транспорту, що експлуатується.

Програма навчання Бакалавр

Можливості працевлаштування:

Фахівці з автомобільного транспорту можуть працювати на державних та приватних автопідприємствах, у транспортних підрозділах підприємств усіх форм власності, на автомобільних заводах, на ремонтних підприємствах, на станціях технічного обслуговування та сервісних центрах.

Докладніше

Відгуки

Товт Богдан, канд.техн.наук, інженер-дослідник, Danieli Heavy Machinery Engineering LLC, м. Дніпро.

У 2010 році я отримав ступінь магістра (роком раніше – бакалавра) на кафедрі «Прикладна механіка» Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка. В.Лазаряна за спеціальностю «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні та меліоративні машини і обладнання».

Теоретичні знання, які я здобув на кафедрі, дозволили мені успішно розпочати науково-дослідницьку діяльність у стінах університету і захистити дисертацію у 2012 році.

Практичні знання і навички із розрахунків конструкцій та машин, отримані на кафедрі протягом навчання, стали надійним фундаментом на початку моєї кар’єри у промисловій індустрії у компанії Danieli, яка входить до світових лідерів з проектування і виробництва обладнання для металообробної промисловості.

Роки, проведені в університеті і, зокрема, на кафедрі «Прикладна механіка», згадуються з теплом і вдячністю за високий рівень теоретичної і практичної підготовки, отриманої від науково-педагогічних працівників кафедри.