Транспортна інженерія

Механічний факультет - один з найбільших в університеті. Зараз чисельність студентів факультету становить біля 450 студентів. На чотирьох його кафедрах працюють 8 професорів та 40 доцентів.

До складу факультету входить 4 кафедри. Із них 3 кафедри - випускні:

 • "Локомотиви та локомотивне господарство"
 • "Вагони та вагонне господарство"
 • "Прикладна механіка та матеріалознавство"
 • Кафедра "Теоретична та будівельна механіка" закладає основи підготовки майбутніх інженерів-механіків.

Кваліфікація інженера з транспорту - є однією з найдавніших, у той же час вона постійно розвивається, потребуючи глибоких і різносторонніх знань та визнаючи багатогранну інженерну діяльність у різних галузях техніки. Тому майбутні інженери-механіки вивчають широке коло базових теоретичних і прикладних дисциплін:

 • вищу математику
 • інженерну графіку
 • теоретичну механіку
 • опір матеріалів
 • теорію машин та механізмів
 • деталей машин
 • електротехніку
 • електроніку
 • менеджмент, бухгалтерський облік та інші

Студенти набувають практичних навиків роботи на комп'ютері, вчаться працювати з різними приладами та апаратурою. Навчальні лабораторії факультету оснащені сучасним дослідним устаткуванням, обчислювальною технікою.

На факультеті функціонують чотири галузевих науково-дослідних лабораторії:

 • лабораторія "Динаміка та міцність рухомого складу"
 • лабораторія "Вагони"
 • лабораторія "Технічне утримування і діагностика локомотивів"
 • лабораторія "Технологія обробки металевих матеріалів"

які проводять повний комплекс науково-дослідних робіт по створенню, випробуванню, експлуатації та ремонту рухомого складу, в тому числі і для швидкісного руху.

Лабораторії є головними на Україні і в СНД по випробуванню рухомого складу і колійних машин. Мають широкі наукові міжнародні зв'язки з США, Голландією, КНР, Іраном, Польщею, Угорщиною, Словаччиною і багатьма іншими країнами СНД.

Значна частина наукових робіт кафедр "Локомотиви та локомотивне господарство", "Прикладна механіка та матеріалознавство" спрямована на удосконалення конструкції рухомого складу та окремих його вузлів і агрегатів, діагностику з метою підвищення їх надійності та працездатності.

Активну участь в створенні першого магістрального українського електровоза приймали наукові співробітники кафедр "Теоретична та будівельна механіка" та "Локомотиви та локомотивне господарство".

Механічний факультет готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр, магістр.

Підготовка бакалаврів та магістрів здійснюється за такими спеціалізаціями:

 • "Локомотиви та локомотивне господарство"
 • "Вагони та вагонне господарство"
 • "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання"
 • "Автомобілі та автомобільне господарство"

Крім того, студенти факультету мають змогу отримувати військове звання молодшого лейтенанта за спеціальністю "Застосування підрозділів і частин механізації при відновленні та будівництві залізниць".

На факультеті навчаються курсанти, які готуються стати майбутніми офіцерами Державної спеціальної служби транспорту України.
На факультеті ведеться підготовка наукових працівників вищої кваліфікації, активно діє аспірантура за спеціальностями "Рухомий склад залізниць і тяга поїздів", "Експлуатація та ремонт засобів транспорту". Кожний рік в ній навчається біля 10 аспірантів.

В 2004 році захистили докторські дисертації завідуючий кафедрою "Прикладна механіка" С.В. Ракша та проректор з наукової роботи університету С.В. Мямлін, в 2009 році - провідний співробітник ГНДЛ ДМРС Горобець В. Л., в 2011 році доцент кафедри "Локомотиви та локомотивне господарство" Капіца М.І., в 2016 році - доцент кафедри "Вагони та вагоннне господарство" Мямлін В.В.

Всі випускники факультету, без виключення, працевлаштовуються на залізницях та інших підприємствах залізничного транспорту, успішно працюють в науково-дослідних і проектних інститутах, на підприємствах по виробництву та ремонту вагонів і локомотивів не тільки на Україні, але і далеко за її межами.