Економіко-гуманітарний

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно)