Облік і оподаткування

Історія кафедри      

Кафедра «Облік та аудит» була заснована 30 квітня 1993 року. Потреба у створенні кафедри зумовлена специфікою організації обліку та аудиту на залізничному транспорті України, які суттєво відрізнялися від загальноприйнятого обліку. Після призначення на пост Міністра транспорту України Г. М. Кірпи на залізничний транспорт приймали на роботу бухгалтерів тільки після закінчення залізничних ВНЗ. Такий підхід до підготовки фахівців з обліку та аудиту сприяв розвитку кафедри, яка протягом останніх років за всіма формами навчання щорічно випускала від 200 до 230 спеціалістів та магістрів.

З 01 січня 2007 року після об’єднання двох кафедр «Облік та аудит» та «Інтелектуальна власність» кафедра має назву «Облік, аудит та інтелектуальна власність» та входить до складу факультету «Економіка та менеджмент на транспорті» (зараз Економіко-гуманітарний факультет).

За всі роки існування кафедра суттєво змінилась кількісно і якісно. Перший її склад мав 5 штатних одиниць – трьох доцентів, одного старшого викладача і ст. лаборанта. Зараз працює 14 науково-педагогічних працівників, із них 2 доктори наук, 9 доцентів, 2 старших викладача та 1 асистент. Склад кафедри постійно поповнюється за рахунок її вихованців.

У 2003 році на кафедрі відкрита аспірантура за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

У 1996 році була відкрита галузева науково-дослідна лабораторія «Економіка та управління залізничним транспортом». Протягом останніх років її керівником є доктор економічних наук, професор Бараш Юрій Савелійович. За цей час виконано близько 20 науково-дослідних робіт.

У 2013 році кафедра «Облік, аудит та інтелектуальна власність» пройшла акредитацію, що дозволяє їй випускати щорічно 60 бакалаврів та 25 магістрів за кожною формою навчання та виконувати перепідготовку спеціалістів в обсязі 50 осіб.

Все це вказує на те, що кафедра за короткий термін оформилася в працездатний колектив та успішно вирішує основні завдання з підготовки та виховання кадрів відповідно сучасним економічним вимогам.