• Мунтян Антоніна Олександрівна
  Мунтян Антоніна Олександрівна

  Завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент

  Почала працювати на кафедрі «Іноземні мови» Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту в 2001 році. У 2013 захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Література зарубіжних країн», отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук та звання доцента кафедри «Іноземні мови», яку очолила в 2014 році. Активно займається адміністративною, методичною і науковою діяльністю. У сфері наукових інтересів – репрезентація, вербалізація та актуалізація художніх образів. Окрім теоретичних питань, займається розробкою практичних тем, зокрема сучасними методиками викладання іноземної мови студентам немовних спеціальностей; формуванням мовної компетенції у студентів із різним рівнем володіння іноземною мовою тощо. Також цікавиться питаннями англійського літературознавства та проблемами лінгвостилістичного аналізу тексту. Є автором багатьох наукових та методичних публікацій.

 • Kупцова Тетяна Анатоліївна
  Kупцова Тетяна Анатоліївна

  Кандидат філософських наук, доцент

  Завідуюча секцією англійської мови. Коло наукових інтересів: архетипні основи гендерних стереотипів в українській культурі; дискурсивна реалізація різних стилів англійського тексту; мовна особистість та особливості її мовної поведінки в реалізації мовної комунікації. Є постійним редактором студентської газети «Alma Mater», куратором тематичної експозиції «Репрезентація чоловічого та жіночого в українській культурі». Бере активну участь у проведенні міжнародних студентських конференцій, займається науковою роботою студентів. Автор багатьох наукових та методичних публікацій.

 • Бондаренко Лариса Іванівна
  Бондаренко Лариса Іванівна

  Кандидат філологічних наук, доцент

  Вивчає проблеми когнітивістики та модальності в мові сучасних засобів масової інформації, є автором тридцяти чотирьох наукових статей та семи навчально-методичних праць.

 • Заваруєва Інна Іванівна
  Заваруєва Інна Іванівна

  Кандидат філологічних наук, доцент

  Коло наукових інтересів: функціональні особливості електронної лексикографії, дослідження методологічних проблем впливу і використання невербальних засобів передачі інформації під час навчання іноземних студентів; є автором більше 40 наукових та методичних праць.

 • Колієва Ірина Анатоліївна
  Колієва Ірина Анатоліївна

  Кандидат філософських наук, доцент

  Почала працювати на кафедрі «Іноземні мови» Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту в 2001 році. Закінчила романо-германське відділення Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Англійська мова та література». Автор близько 40 наукових та методичних публікацій. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію. Сфера наукових досліджень – феномен жіночої суб’єктивності в філософії постмодернізму, філософське осмислення проблематики перфоманса, медіа, які мають культурну та соціальну значущість, важливу для сучасної репрезентації жінок у постмодерному світі «нового фемінізму».

 • Шпак Ірина Володимирівна
  Шпак Ірина Володимирівна

  Кандидат філологічних наук, доцент

  Почала працювати на кафедрі «Іноземні мови» Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту з 2018 року. У 2013 році захистила дисертацію за спеціальністю «Порівняльне літературознавство» та отримала ступінь кандидата філологічних наук. Під час написання дисертацї займалась дослідженням питання теорії перекладу в рамках проблем рецептивної естетики. Наразі сфера наукових інтересів включає як практичні, так і теоретичні питання. До практичних відносяться питання методики викладання іноземної мови для особливих цілей (teaching English for ESP) та розвитку мовленнєвої компетенції у студентів технічних спеціальностей. До теоретичних - питання дослідження концептів та концептосфери на матеріалі художніх творів англомовних письменників, лінгвостилістичний та лінгвокультурологічний аналіз художніх образів, актуалізація художніх образів у творах сучасних письменників та гендерно-філософські питання.

 • Заніздра Ольга Андріївна
  Заніздра Ольга Андріївна

  Старший викладач

  Працює на кафедрі з березня 2001 року. Займається дослідженням та застосуванням на практиці інноваційної методики викладання граматики англійської мови.

 • Лосєв Олександр Андрійович
  Лосєв Олександр Андрійович

  Старший викладач

  Працює на кафедрі з 1974 року. Займається особливостями перекладу технічних текстів з англійської мови на українську та російську мови.

 • Мірошниченко Ірина Григорівна
  Мірошниченко Ірина Григорівна

  Старший викладач

  Працює на кафедрі з 2008 року. Має дві вищі філологічні освіти. Активно займається науковою роботою: коло її дослідницьких інтересів охоплює такі напрями, як мас-медійний дискурс, медіалінгвістика, дискурсивний аналіз тексту, методика викладання іноземної мови. Автор більше 40 наукових та методичних публікацій. Залучає студентів у наукову роботу, є ініціативним організатором студентських конференцій, які проводить кафедра. Прагне до постійного професійного зростання: систематично працює над розвитком лінгвістичних, методичних та наукових компетенцій.

 • Перерва Катерина Михайлівна
  Перерва Катерина Михайлівна

  Старший викладач

  Працює на кафедрі з 2005 року. Активно займається науково-методичною роботою: публікує наукові статті з методики викладання англійської мови в технічному вузі в фахових збірниках України, методичні вказівки для практичних занять з англійської мови для студентів ДНУЗТ. Бере активну участь в організаційній роботі з проведення університетської олімпіади та міжнародних студентських конференції. Керує науковою роботою студентів. Проводить методичні семінари та засідання кіноклубів. Автор багатьох наукових та методичних публікацій.

 • Афанас’єва Лариса В’ячеславівна
  Афанас’єва Лариса В’ячеславівна

  Викладач

  Працює на кафедрі з 2007 року. Має дві вищі філологічні освіти. Активно займається науковою роботою. Автор 43 наукових та методичних публікацій. Бере активну участь в підготовці студентів до участі в міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. Є активним організатором олімпіади з англійської мови та одним із технічних редакторів університетського сайта дистанційної освіти. Проводить засідання кіноклубів англійською мовою. Методика викладання іноземної мови, проблематика дослідження лексико-семантичного поля освіти та когнітивна лінгвістика є основними напрямками, які входять в коло її науково-дослідницьких інтересів.

 • Мосіна Юлія Сергіївна
  Мосіна Юлія Сергіївна

  Викладач

  Працює на кафедрі «Іноземні мови» з 2007 року. Має дві вищі освіти: філологічну та економічну. У сфері наукових інтересів – використання інтерактивних технологій у викладанні. Є одним із технічних редакторів університетського сайта дистанційної освіти. Проводить засідання кіноклубів англійською мовою.

 • Пантілеєнко Катерина Сергіївна
  Пантілеєнко Катерина Сергіївна

  Викладач

  Працює на кафедрі «Іноземні мови» з 2006 року. Активно займається науковою роботою: коло дослідницьких інтересів охоплює такі напрями, як методика викладання англійської мови на технічних спеціальностях, аспекти гендерної лексики у мові. Автор багатьох наукових та методичних публікацій. Залучає студентів до наукової роботи, є організатором секції «Іншомовна комунікація у сфері залізничного транспорту».

 • Смирнова Майя Львівна
  Смирнова Майя Львівна

  Викладач

  Працює викладачем німецької мови кафедри іноземних мов із 2007 року. Сфера наукових інтересів – інноваційні методики навчання німецькій мові. Веде профорієнтаційну роботу. Займається особливостями перекладу технічних текстів із німецької мови на українську та російську мови.

 • Чабан Ольга Миколаївна
  Чабан Ольга Миколаївна

  Викладач

  Досліджує проблеми професійної іншомовної підготовки в процесі міжкультурної та інтерактивні методи і прийоми в навчальному процесі; є автором більше 10 наукових та методичних праць.

 • Шуліченко Тетяна Сергіївна
  Шуліченко Тетяна Сергіївна

  Викладач

  Працює на кафедрі з 2007 року. Має дві вищі філологічні освіти. Навчається в аспірантурі Дніпропровського національного університету імені О. Гончара, активно працює над написанням дисертації «Мовна особистість персонажів українського бестселера». До кола наукових інтересів входить гендерна лінгвістика, комунікативна лінгвістика, чинники формування мовної особистості. Автор багатьох наукових публікацій. Залучає студентів до наукової роботи.

 • Cєрєдіна Алла Леонтіївна
  Cєрєдіна Алла Леонтіївна

  Завідуючий лабораторією, профорг

  Працює на кафедрі «Іноземні мови» з 2009 року завідуючою лабораторією кафедри, профорг. Відповідає за технічне та методичне забезпечення навчального процесу, використання комп’ютерів, мультимедійної техніки; проведення інструктажів з охорони праці та протипожежної безпеки; облік, збереження та підтримання у належному стані матеріально-технічної бази кафедри; документообіг.

 • Козина Лариса Євгенівна
  Козина Лариса Євгенівна

  Старший лаборант

  Працює на кафедрі «Іноземні мови» з січня 2019 року. Закінчила Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Відповідає за організацію та супроводження навчального процесу кафедри. Займається діловодством та документацією.

 • Токарєва Елла Володимирівна
  Токарєва Елла Володимирівна

  Лаборант

  Працює на кафедрі «Іноземні мови» з 2016 року. Закінчила Дніпропетровський державний університет. Займається діловодством кафедри та слідкує за станом навчальних аудиторій кафедри.