Фінанси та економічна безпека

 • Головкова Людмила Степанівна
  Головкова Людмила Степанівна

  Завідувач кафедри «Фінанси та економічна безпека», доктор економічних наук, професор

  Тема докторської дисертації – «Формування та розвиток сукупного економічного потенціалу корпорацій». Рік захисту – 2010. Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).Сфера професійних інтересів – розвиток науково-методичних, методологічних та практичних аспектів корпоративного управління та фінансово-економічної безпеки корпорацій.Кількість наукових робіт – більше 200 наукових праць.Дисципліни, які викладає – «Корпоративне управління», «Стратегічне управління», «Інноваційний розвиток підприємств».Хобі – подорожування, музика, мистецтво.Контакти – g.liudmila22@gmail.com

 • Півоваров Михайло Григорович
  Півоваров Михайло Григорович

  Доктор економічних наук, професор кафедри «Фінанси та економічна безпека»

  Тема докторської дисертації – «Стратегія розвитку малого підприємництва як складової національної економіки». Рік захисту – 2011. Спеціальність 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.Сфера професійних інтересів – трансформація суб’єктів підприємництва України.Кількість наукових робіт – 157, у тому числі 11 монографій.Дисципліни, які викладає – «Економіка підпріємства», «Аналіз господарської діяльності», «Економіка і організація інноваційної діяльності», «Підприємництво і бізнес-культура», «Економіка і організація діяльності об’еднань підприємств».Хобі – музика.Контакти – Pivovarov_MG@ukr.net

 • Рекун Іван Іванович
  Рекун Іван Іванович

  Доктор економічних наук, доцент, професор кафедри «Фінанси та економічна безпека»

  Тема докторської дисертації – «Методологічні засади розвитку системи економічної безпеки підприємств залізничного транспорту». Рік захисту – 2016. Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).Сфера професійних інтересів – Методи та моделі прийняття рішень, оптимізація бізнес-процесів, прогнозування та математична статистика.Кількість наукових робіт – більше 50 наукових праць.Дисципліни, які викладає – «Економічна статистика», «Методи та моделі прийняття рішень у фінансовій діяльності», «Оптимізація та моделювання бізнес-процесів в фінансах», «Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки», «Теорія безпеки соціальних систем», «Антикризове управління підприємством», «Автоматизація фінансової діяльності».Хобі – активний туризм.Контакти – docrekun@gmail.com

 • Чимшит Сергій Іванович
  Чимшит Сергій Іванович

  Доктор економічних наук, доцент, професор кафедри «Фінанси та економічна безпека»

  Тема докторської дисертації – «Процесно-орієнтований механізм управління сукупним потенціалом промислового підприємства в умовах невизначення зовнішнього середовища». Рік захисту – 2013. Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).Сфера професійних інтересів – бізнес аналітика, фінансове планування, фінансовий менеджмент, управління витратами підприємства, операційний менеджмент.Кількість наукових робіт – більше 57 наукових праць.Дисципліни, які викладає – «Фінанси», «Фінансовий аналіз», «Бюджетування».Хобі – футбол, баскетбол, музика, історія, професія, стратегічні ділові ігри.Контакти – chimshit@gmail.com

 • Добрик Лілія Олександрівна
  Добрик Лілія Олександрівна

  Кандидат економічних наук, доцент кафедри «Фінанси та економічна безпека»

  Тема кандидатської дисертації – «Організаційно-економічний механізм управління реалізаційними процесами на машинобудівних підприємствах». Рік захисту – 2008. Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами.Сфера професійних інтересів – методи діагностування кризових явищ, невизначенність та ризик в економіці, міжнародна економічна політика і міжнародні фінансові відносини, оцінка інвестиційних проектів, визначення вартості бізнесу, вплив інвестиційних проектів на вартість підприємств.Кількість наукових робіт – більше 32 наукових праць.Дисципліни, які викладає – «Фінансове право», «Фінансовий контроль та аудит», «Інвестування», «Бюджетний менеджмент», «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємств», «Бюджетна система», «Страховий менеджмент», «Інвестиційний аналіз», «Правове забезпечення субєктів господарювання в Украні».Хобі – рок музика, плавання, література, подорожування, мистецтво.Контакти – lila.d@mail.ru

 • Железняк Вікторія Валеріївна
  Железняк Вікторія Валеріївна

  Кандидат економічних наук, доцент кафедри «Фінанси та економічна безпека»

  Тема кандидатської дисертації – «Діагностика та управління економічним потенціалом підприємства». Рік захисту – 2012. Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами.Сфера професійних інтересів – розвиток страхового ринку та окремих його сегментів, фінансовий аналіз, управління фінансами залізничного транспорту.Кількість наукових робіт – більше 31 наукової праці.Дисципліни, які викладає – «Фінансовий аналіз», «Фінанси залізничного транспорту», «Страхування», «Страхові послуги», «Міжнародні стандарти забезпечення безпеки підприємства».Хобі – література, подорожування.Контакти – zheleznyak.2009@yandex.ru

 • Коренюк Людмила Володимирівна
  Коренюк Людмила Володимирівна

  Кандидат економічних наук, доцент кафедри «Фінанси та економічна безпека»

  Тема кандидатської дисертації – «Удосконалення системи оподаткування аграрного сектору економіки в період формування ринкових відносин в Україні». Рік захисту – 1996. Спеціальність 08.02.03 – Управління, планування та державне регулювання економіки.Сфера професійних інтересів – грошова-кредитна політика держави, соціальна відповідальність держави у контексті сталого розвитку, розробка механізмів санації та запобігання банрутству підприємств галузей національної економіки.Кількість наукових робіт – більше 51 наукової праці.Дисципліни, які викладає – «Гроші та кредит», «Фінанси підприємств», «Санація та банкрутство підприємств», «Соціальна відповідальність».Хобі – література.Контакти – lusikorenyuk@gmail.com

 • Ляшко Дмитрій Юрійович
  Ляшко Дмитрій Юрійович

  Кандидат економічних наук, доцент кафедри «Фінанси та економічна безпека»

  Тема кандидатської дисертації – «Організаційно-економічний механізм інформаційного забезпечення управління багато переробним виробничим процесом підприємства». Рік захисту – 2004. Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами.Сфера професійних інтересів – корпоративне управління транспортними корпораціями в контексті формування вартості бізнесу, звітність підприємств за міжнародними стандартами, інтегрована звітність, корпоративний фінансовий менеджмент та фінансове планування.Кількість наукових робіт – більше 40 наукових праць.Дисципліни, які викладає – «Фінансовий менеджмент корпорацій», «Фінансова звітність», «Банківський менеджмент», «Банківська система».Хобі – Автотуризм, вичення іноземних мов.Контакти – dmytrolyashko@rambler.ru

 • Хорішко Катерина Сергіївна
  Хорішко Катерина Сергіївна

  Кандидат економічних наук, доцент кафедри «Фінанси та економічна безпека»

  Тема кандидатської дисертації – «Управління розвитком інвестиційної привабливості переробних підприємств харчової промисловості». Рік захисту – 2014. Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами.Сфера професійних інтересів – управління розвитком інвестиційної привабливості.Кількість наукових робіт – 27 наукових праць.Дисципліни, які викладає – «Фінанси», «Банківська система», «Фінансовий ринок», «Державна фінансова політика», «Міжнародні фінанси», «Сучасна грошово-кредитна політика».Контакти – Кhorishkokaterina@mail.ru

 • Якимова Алла Михайлівна
  Якимова Алла Михайлівна

  Заступник завідуючого кафедрою «Фінанси та економічна безпека», кандидат економічних наук, доцент кафедри

  Тема кандидатської дисертації – «Управління операційними грошовими потоками підприємства». Рік захисту – 2006. Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами.Сфера професійних інтересів – розробка теоретико-методологічних засад та науково-методичних підходів, удосконалення практичних рекомендацій щодо управління потенціалом фінансово-економічної безпеки в залізнично-транспортному комплексі України.Кількість наукових робіт – більше 25 наукових праць.Дисципліни, які викладає – «Фінансовий менеджмент», «Податковий менеджмент», «Податкова система», «Фінансовий контролінг», «Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки», «Організація та управління фінансово-економічною безпекою банків та фінансових установ».Хобі – в’язання креативних виробів, фітнес, духовний розвиток.Контакти – Alle_gra@bigmir.net

 • Бойко Віра Іванівна
  Бойко Віра Іванівна

  Завідувач лабораторії кафедри «Фінанси та економічна безпека»

  Освіта – Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна, спеціальність «Інженер-економіст» (1969 рік).Наукові інтереси – техніко-економічні порівняння різних видів тяги, ефективність використання різних видів тяги.Стаж роботи в університеті – 39 років. На кафедрі «Фінанси та економічна безпека» працює з 2004 року.Хобі – кулінарія, література.Контакти – fbdiit@yandex.ru

 • Руденко Марина Вадимівна
  Руденко Марина Вадимівна

  Асистент кафедри «Фінанси та економічна безпека». Аспірант.

  Тема кандидатської дисертації – «Управління якістю послуг пасажирських перевезень підприємств залізничного транспорту». Сфера професійних інтересів – управління фінансами підприємства, стратегічне управління, організаційний розвиток, управління якістю, управління людським капіталом підприємства.Кількість наукових робіт – 15 наукових праць.Дисципліни, які викладає – «Фінанси», «Фінанси, гроші та кредит», «Фінансовий менеджмент», «Фінансовий аналіз», «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання», «Фінансування діяльності на залізничному транспорті», «Історія світових фінансових криз», «Теорія безпеки соціальних систем».Хобі – мистецтво та література.Контакти – chmv24@yandex.ua

 • Фелві Огустан Самба
  Фелві Огустан Самба

  Аспірант кафедри «Фінанси та економічна безпека»

  Тема кандидатської дисертації – «Економічна ефективність вантажного залізничного транспорту Конго на основі логістики». Сфера професійних інтересів – логістичні процеси та оцінка економічної ефективності залізничного транспорту.Хобі – подорожування, іноземні мови.Контакти – felvy-samba@mail.ru