Фінанси та економічна безпека

Навчальні дисципліни кафедри

 • Дисципліна
  Групи
  Викладачі
 • Автоматизація фінансової діяльності
  ФК1511
  Рекун І.І.
 • Антикризове управління підприємством
  УФ1821, УФ1721
  Рекун І.І.
 • Банківська діяльність
  ФК1511, ФК17120
  Жилінська Л.О.
 • Банківський менеджмент
  ФК1821
  Бобиль В.В.
 • Бюджетна система
  ФК1511, ФК17120
  Жилінська Л.О.
 • Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання
  ФК1511, ФК17120
  Чимшит С.І.
 • Економічна статистика
  ФК1611, ФК18120
  Рекун І.І.
 • Інвестування та інвестиційний аналіз
  ФК1511
  Жилінська Л.О.
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки
  УФ1821
  Рекун І.І.
 • Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки
  УФ1821
  Якимова А.М.
 • Контролінг
  ФК1511, ФК17120
  Головкова Л.С.
 • Корпоративне та фінансове право
  ФК1511, ФК17120
  Добрик Л.О.
 • Корпоративні конфлікти та надійність персоналу
  УФ1821
  Шевяков О.В.
 • Корпоративні фінанси
  ФК1511
  Якимова А.М.
 • Менеджмент організацій
  УФ1821
  Чимшит С.І.
 • Міжнародні фінанси
  ФК1611
  Коренюк Л.В.
 • Місцеві фінанси України
  ФК1711, ФК18120, ФК17120
  Коренюк Л.В.
 • Наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців з фінанасово-економічної безпеки
  УФ1821
  Пивоваров М.Г.
 • Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємстві
  УФ1821
  Жилінська Л.О.
 • Оптимізація та моделювання бізнес-процесів в фінансах
  ФК1821
  Рекун І.І.
 • Організація та управління майновою та особистою безпекою підприємця
  УФ1721
  Чимшит С.І.
 • Правове забезпечення безпеки суб'єктів господарської діяльності в Україні
  УФ1821
  Добрик Л.О.
 • Професійна психологія
  УФ1821
  Шевяков О.В.
 • Соціальна відповідальність бізнесу
  ФК1821, УФ1821
  Коренюк Л.В., Пивоваров М.Г.
 • Стратегічне управління підприємством
  ФК1821
  Головкова Л.С.
 • Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки
  УФ1721
  Пивоваров М.Г.
 • Стратегічний та інноваційний розвиток
  ФК1821
  Пивоваров М.Г.
 • Страховий менеджмент
  ФК1821
  Жилінська Л.О.
 • Страхування
  МО1711
  Жилінська Л.О.
 • Страхування та страхові послуги
  ФК1511, ФК17120
  Железняк В.В.
 • Управління корпораціями
  ФК1721 УФ1821
  Головкова Л.С.
 • Управління фінансовою санацією підприємств
  ФК1821
  Коренюк Л.В.
 • Фінанси
  ФК18120
  Чимшит С.І.
 • Фінанси (Спеціальний курс)
  ФК1711
  Чимшит С.І.
 • Фінанси залізничного транспорту
  ФК1611
  Якимова А.М.
 • Фінанси підприємств
  ФК1611
  Коренюк Л.В.
 • Фінанси, гроші та кредит (загальний курс)
  БО1711, МО1711, ЕК1711, ФК1711 . МО17120
  Коренюк Л.В
 • Фінансова діяльність суб'єктів господарювання
  ФК1611
  Чимшит С.І.
 • Фінансова звітність
  ФК1611
  Чимшит С.І.
 • Фінансовий аналіз
  ФК1611, ФК18120
  Чимшит С.І.
 • Фінансовий контролінг
  ФК1821
  Якимова А.М.
 • Фінансовий контроль та аудит
  ФК1511, ФК17120
  Якимова А.М.
 • Фінансовий менеджмент
  МО1821 ФК1821, УФ1821
  Якимова А.М.
 • Фінансовий ринок
  ФК1611
  Рекун І.І.