Економіка та менеджмент

Спеціальність - 073 «Менеджмент»

освітня програма «Менеджмент»

Кафедра «Економіка та менеджмент» веде підготовку фахівців за освітніми ступенями: «Бакалавр», «Магістр». Менеджер має спеціальну управлінську освіту і відповідає за розробку і прийняття управлінських рішень, займається широким колом питань. Основні напрями професійної діяльності – інформаційно-аналітична, організаційно-управлінська та адміністративно-господарська, а за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: економічна, маркетингова, обліково-контрольна, зовнішньоекономічна, освітня, науково-дослідна. Це представник особливої професії, що об’єднує в собі управлінця, економіста, інженера.

Спеціальність - 073 «Менеджмент»

освітня програма «Управління проектами»

Практична підготовка фахівців за освітнім ступенем «Магістр» з питань складання технічно і економічно обґрунтованої документації, а саме – виробничих кошторисів, бізнес-планів, бізнес-проектів, програм з реструктуризації підприємств і окремих виробничих ліній і підрозділів, управління різноманітними інноваційними процесами в будь-якій галузі.

Спеціальність - 051 «Економіка»

освітня програма «Економічна кібернетика»

Практична підготовка фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр». Еконо­мічна кібернетика  - одна з найбільш актуальних на ринку праці в України та за її межами. Створення математичних моделей економічних, фінансових, виробничих процесів і розробка відповідного програмного забезпечен­ня - найбільш перспективна галузь, результати ро­боти якої є корисними для промисловості, сфери послуг, транспорту, зв'язку, економіки та медици­ни, освіти та науки, у повсякденному житті. Ана­ліз, моделювання й автоматизація керування еко­номічними процесами є надзвичайно важливими аспектами в роботі окремих підприємств та установ, а також органів державної влади.