Економіка та менеджмент

Напрям підготовки - «Менеджмент»

за професійним спрямуванням «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності)

Кафедра «Економіка та менеджмент» веде підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр. Менеджер має спеціальну управлінську освіту і відповідає за розробку і прийняття управлінських рішень, займається широким колом питань. Основні напрями професійної діяльності – інформаційно-аналітична, організаційно-управлінська та адміністративно-господарська, а за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: економічна, маркетингова, обліково-контрольна, зовнішньоекономічна, освітня, науково-дослідна. Це представник особливої професії, що об’єднує в собі управлінця, економіста, інженера.

Напрям підготовки «Менеджмент»

за професійним спрямуванням «Логістика»

Бакалавр з логістики вирішує задачі, пов’язані з оптимізацією процесів постачання, виробництва, розподілення, складування, транспортування, тобто охоплює всі питання, які пов’язані з переміщенням матеріальних та інформаційних потоків.

Задля ефективного функціонування в складних сучасних економічних умовах підприємства нашої країни почали створювати служби логістики. Саме фахівці з логістики аналізують ситуацію на підприємстві та розробляють рекомендації щодо зниження витрат та збільшення прибутку, оптимального використання потужностей, ефективної співпраці з контрагентами.