^ Нагору

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна Профком

Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan Trade union

Обложка

Постійні комісії профспілкового комітету

Комісія з соціально – економічних питань

Голова комісії: Островерхов Микола Петрович – голова профкому

Основні напрямки роботи

1. Представляє профспілковий комітет при вирішенні питань перегляду або змін норм праці.
2. Приймає участь в розгляді форм та систем оплати праці, тарифних сіток, розмірів надбавок, премій, винагороджень, а також інших заохочувальних виплат.
3. Приймає участь в рішенні соціально – економічних питань, визначення та затвердження переліку та порядку надання робітникам соціальних пільг.
4. Співпрацює по питанням соціально – економічного розвитку з керівниками підрозділів університету.

Комісія з організаційно – масової роботи, соцстраху та медичного страхування

Голова комісії: Єпов Володимир Петрович – заступник голови профкому
Заступник голови комісії: Вертелецька Лідія Миколаївна

Основні напрямки роботи

1. Підготовки планів роботи профспілкового комітету, планів навчання профспілкового активу.
2. Підготовка регламенту роботи профспілкового комітету, контроль за його виконанням.
3. Контроль за виконанням планів роботи комісій профкому.
4. Підготовка необхідних матеріалів та документів до засідань профкому.
5. Оформлення протоколів засідань, зборів, конференцій.
6. Забезпечення виконання прийнятих постанов, у тому числі постанов профспілкових органів вищого рівня.
7. Організація роботи профспілкових цехкомів факультетів та підрозділів університету.
8. Надання методичної допомоги головам та заступникам голів цехкомів по організації профспілкової роботи.
9. Виконання контролю за надходженням профспілкових внесків, проведення аналізу за їх надходженням.
10. Організація і проведення звітної та звітно – виборчої конференцій, забезпечення участі в них членів профкому та профспілки. Підведення висновків, ведення обліку зауважень і пропозицій по виконанню заходів та їх реалізації.
11. Організовує і проводить роботу по соціальному страхуванню членів профспілки університету.
12. Проводить роботу по оздоровленню співробітників університету та її дітей.
13. Проводить роботу з організації та виконання добровільного медичного страхування співробітників університету.
14. Організовує обслуговування співробітників університету в поліклініці університету.
15. Займається забезпеченням дитячих новорічних заходів та придбанням новорічних подарунків для дітей співробітників університету.

Комісія по житлово – побутовим питанням

Голова комісії: Хрищенюк Сергій Іванович

Основні напрямки роботи

1. Підготовка питань до розгляду на засіданнях профспілкового комітету.
2. Ведення контрольного списку співробітників університету, які знаходяться на квартирному обліку.
3. Робота з житловими відділами районних виконавчих комітетів.
4. Консультації для співробітників університету по питанням житлового законодавства.
5. Підготовка документів на комісію по розподілу житла.

Комісія з охорони праці і громадського контролю

Голова комісії: Лоза Василь Григорович
Заступник голови комісії: Краснов Роман Володимирович

Основні напрямки роботи

1. Організація контролю над умовами і охороною праці. Внесення пропозицій до керівництва університету по їх удосконаленню.
2. Спільно з відділом охорони праці виконує навчання працівників відповідальних за охорону праці.
3. Готує пропозиції до колективного договору по охороні праці.
4. Готує питання на розгляд профкому по питанням охорони праці.
5. Приймає участь у підготовці нормативної бази по охороні праці.
6. Приймає участь в підготовці проекту внутрішнього розпорядку університету.
7. Виконує контроль за відвідуванням плавального басейну співробітниками університету.
8. Проводить консультації для співробітників університету по захисту їх прав як споживачів.
9. Підготовка питань відносно напрямку своєї роботи для розгляду на засіданнях профкому.
10. Виконує контроль якості послуг, які надаються співробітникам університету приватними підприємствами на основі оренди приміщень університету.

Комісія спортивно – масової роботи

Голова комісії: Ключник Сергій Владиславович
Заступник голови комісії: Куценко Наталія Анатоліївна

Основні напрямки роботи

1. Організація груп здоров’я для співробітників університету.
2. Організація і забезпечення спортивних команд університету для участі в змаганнях.
3. Контроль за забезпеченням спортивним обладнанням спорткомплексу .
4. Проведення агітаційної роботи за здоровий образ життя членів профкому та профспілкового активу.
5. Організація спартакіади університету серед співробітників університету «Бадьорість та здоров’я».

Комісія культурно – масової роботи

Голова комісії: Колесникова Тетяна Олександрівна
Заступник голови комісії: Ярош Ольга Миколаївна

Основні напрямки робот

1. Організація культурно – масових та художніх заходів.
2. Організовує і проводить заходи до усіх урочистих подій університету.

Комісія з сприяння сім’ї та школи, робота з пенсіонерами та жінками

Голова комісії: Головата Любов Олексіївна
Заступник голови комісії: Лисенко Людмила Володимирівна

Основні напрямки роботи

1. Веде облік та здійснює допомогу малозабезпечених сімей, пенсіонерів, одиноких матерів.

Комісія по виконанню колективного договору

Голова комісії: Болвановська Тетяна Валентинівна
Заступник голови комісії: Андрющенко Вадим Олександрович

Основні напрямки роботи

1. Приймає участь у роботі комісії по підготовці проекту колективного договору.
2. Співпрацює зі всіма комісіями профкому у напрямку розробки положень проекту колективного договору.
3. Постійно здійснює контроль над виконанням положень діючого колективного договору.
4. Забезпечує широку участь працівників університету в обговоренні проекту колективного договору.
5. Вивчає відповідність положень колективного договору до діючого законодавства України.
6. Приймає участь в розробці положень які стосуються покращення умов праці та виконує контроль їх відповідність діючому законодавству.

Комісія з виборчої роботи та огляду – конкурсу «Вибір року»

Голова комісії: Арбузов Максим Анатолійович
Заступник голови комісії: Ковальчук Тетяна Олександрівна

Основні напрямки роботи

1. Розробляє положення, організовує і проводить огляд – конкурс «Вибір року», також підводить підсумки конкурсу.
2. Готує проект наказу про нагородження переможців конкурсу.
3. Контролює навантаження викладачів згідно діючого законодавства.
4. Розроблює заходи щодо зміцнення виконавчої та трудової дисципліни профспілковим активом та співробітниками університету.
5. Проводить роботу щодо економії та енергозбереження.

Інформаційна комісія

Голова комісії: Полішко Тетяна Валеріївна

Основні напрямки роботи

1. Відповідальна за інформацію розташовану на сайті профкому.
2. Поліпшує гласність в роботі з використанням в роботі засобів масової інформації (інтернет, радіо – табло, радіозв’язок, газета і т.і.).

Комісія щодо розгляду скарг співробітників університету

Голова комісії: Яришкіна Лариса Олександрівна

Основні напрямки роботи

1. Приймає заяви від співробітників університету.
2. Готує матеріали на розгляд комісії профкому, та комісії по трудових спорах університету.
3. Контролює виконання постанов комісії по скаргам.